Wstęp

1.    Która nauka jest najpotrzebniejszą?

Nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą.

2.    Dlaczego nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą nauką?

Dlatego nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą, ponieważ …