Wstęp

1.    Która nauka jest najpotrzebniejszą?

Nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą.

2.    Dlaczego nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą nauką?

Dlatego nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą, ponieważ nas uczy, jak służyć Panu Bogu, aby zbawić się na wieki.

3.    Jak nazywamy tę książkę, w której krótko zebraną jest nauka religii katolickiej?

Katechizmem nazywamy tę książkę, w której krótko zebraną jest nauka religii katolickiej.

4.    Na ile części dzieli się katechizm?

Na pięć części dzieli się katechizm.

5.    O czem pouczają nas te pięć części katechizmu? Te pięć części katechizmu pouczają nas: pierwsza, o wierze i o Składzie Apostolskim; druga, o nadziei i o modlitwie;

trzecia, o miłości i przykazaniach; czwarta, o łasce i o świętych sakramentach; piąta, o chrześcijańskiej sprawiedliwości i o czterech rzeczach ostatecznych.

Upomnienie. Przysłuchuj się pilnie i z uwagą nauce religii i głęboko ją wy ryj na sercu s wojem, abyś wieczną szczęśliwość osiągnął. Albowiem »cóż pomoże człowiekowi, jeśliby wszystek świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął?* (Mat. 16, 26).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *