O Składzie Apostolskim

O    Składzie Apostolskim.

37.    Zmów Skład Apostolski, czyli „Wierzę w Boga!“

»Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi; — i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego; — który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny; — umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; — zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; — wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego; — stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. — Wierzę w Ducha świętego; — święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie; — grzechów odpuszczenie; — ciała zmartwychwstanie; — żywot wieczny. Amen*.

38.    Dlaczego ten Skład nazywamy „Apostolskim” ? Dlatego ten Skład nazywamy »Apostolskim, bo od apostołów pochodzi.

39.    Z ilu części, czyli artykułów wiary jest złożony Skład Apostolski ?

Z dwunastu części, czyli artykułów wiary, jest złożony Skład Apostolski.

 

Pierwszy artykuł wiary.

40.    Jak opiewa pierwszy artykuł wiary?

Pierwszy artykuł wiary opiewa: »Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi*.

41.    Czego nas uczy pierwszy artykuł wiary?

Pierwszy artykuł wiary nas uczy:

1.    że jest jeden Bóg;

2.    że pierwsza Osoba boska nazywa się Ojcem;

3.    że Bóg stworzy! niebo i ziemię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *