O Bogu

O Bogu.

42; Kto jest Bóg?

Bóg jest to istota nieskończenie doskonała, która istnieje sama ze siebie.

43.    Co znaczą te słowa: „Bóg istnieje sam ze siebie”? Te słowa: »Bóg istnieje sam ze siebie* znaczą, że Bóg nie ma od nikogo swego istnienia i swoich doskonałości, tylko od siebie.

44.    Dlaczego mówimy, że Bóg jest nieskończenie doskonały?

Dlatego mówimy, że Bóg jest nieskończenie doskonały, ponieważ Bóg wszystkie doskonałości posiada w stopniu najwyższym.

45.    Które doskonałości boskie powinniśmy sobie szczególnie zapamiętać?

Następujące doskonałości boskie powinniśmy sobie szczególnie zapamiętać: Bóg jest szczerym duchem; wiecznym i nieodmiennym; wszędzie obecnym i wszystkowiedzącym; najmędrszym i wszechmocnym; najświętszym i najsprawiedliwszym; najdobrotliwszym i najmiłosierniejszym; najprawdziwszym i najwierniejszym.

46.    Co znaczy: Bóg jest szczerym duchem?

Bóg jest szczerym duchem znaczy, że Bóg ma najdoskonalszy rozum i najdoskonalszą wolną wolę, a nie ma ciała.

47.    Co znaczy: Bóg jest wieczny?

Bóg jest wieczny znaczy, że Bóg zawsze był, jest i zawsze będzie.

48.    Co znaczy: Bóg jest nieodmienny?

Bóg jest nieodmienny znaczy, że Bóg od wieków i na wieki jest w sobie zawsze ten sam.

49.    Co znaczy: Bóg jest wszędzie obecny?

Bóg jest wszędzie obecny znaczy, że Bóg jest wszędzie, w niebie i na ziemi.

50.    Co znaczy: Bóg jest wszystkowiedzący? Bóg jest wszystkowiedzący znaczy, że Bóg wie wszystko, co było, co jest i co będzie; że zna nawet najskrytsze myśli nasze.

51.    Co znaczy: Bóg jest najmędrszy?

Bóg jest najmędrszy znaczy, że Bóg wszystko tak urządza, iż osięga zawsze swoje najświętsze zamiary.

52.    Co znaczy: Bóg jest wszechmocny?

Bóg jest wszechmocny znaczy, że Bóg stworzył niebo i ziemię i wszystko, co istnieje; że wszystko uczynić może, co chce.

53.    Co znaczy: Bóg jest najświętszy?

Bóg jest najświętszy znaczy, że Bóg chce i kocha tylko dobre, a brzydzi się złem.

54.    Co znaczy: Bóg jest najsprawiedliwszy?

Bóg jest najsprawiedliwszy znaczy, że Bóg nagradza za dobre a karze za złe według zasług każdego.

55.    Co znaczy: Bóg jest najdobrotliwszy?

Bóg jest najdobrotliwszy znaczy, że Bóg jest pełen miłości ku swoim stworzeniom i że wszystko dobre mamy od Niego.

56.    Co znaczy: Bóg jest najmiłosierniejszy?

Bóg jest najmiłosierniejszy znaczy, że Bóg chętnie pragnie nam odpuścić grzechy i kary.

57.    Co to znaczy: Bóg jest najprawdziwszy i najwierniejszy?

Bóg jest najprawdziwszy i najwierniejszy znaczy, że Bóg mówi zawsze prawdę i dotrzymuje, co przyrzeka, lub czem grozi.

58.    Z czego poznajemy Pana Boga i Jego doskonałości ?

Pana Boga i Jego doskonałości poznajemy:

1.    ze świata widzialnego;

2.    z głosu naszego sumienia;

3.    przedewszystkiem zaś z Objawienia nadnaturalnego.

Upomnienie. Ciesz się z nieskończonej doskonałości Pana Boga; kochaj Go nadewszystko. On tylko zdoła serce twoje uszczęśliwić. »Cóż jamam w niebie, alboczegom chciał na ziemi oprócz Ciebie? Boże serca mego i części moja, Boże na wieki. (Psalm 72, 25, 26).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *