O trzech Osobach boskich

O trzech Osobach boskich.

59.    Czy jest więcej, niż jeden Bóg?

Jest tylko jeden Bóg.

60.    Ile jest Osób boskich?

Trzy są Osoby boskie.

61.    Jak się nazywają trzy Osoby boskie?

Trzy Osoby boskie nazywają się: pierwsza, Bóg Ojciec; druga. Syn Boży; trzecia, Duch święty.

62.    Czy każda Osoba boska jest prawdziwym Bogiem? Każda Osoba boska jest prawdziwym Bogiem: Bóg Ojciec jest prawdziwym Bogiem, Syn Boży jest prawdziwym Bogiem i Duch święty jest prawdziwym Bogiem; a jednak jest tylko jeden Bóg.

68 Dlaczego trzy Osoby boskie są tylko jednym Bogiem? Dlatego trzy Osoby bo3kie są tylko jednym Bogiem, ponieważ te trzy Osoby posiadają nierozdzielnie ię samą istotę, oraz naturę, a więc te same także własności.

64.    Czem różnią się trzy Osoby boskie między sobą?

Trzy Osoby boskie różnią się między sobą tem, że Ojciec jest sam z siebie od wieków; Syn jest zrodzony przez Ojca od wieków; Duch święty pochodzi od Ojca i Syna od wieków.

65.    Które dzieła w szczególności przypisują się każdej z osobna Osobie boskiej ?

Dzieło stworzenia przypisuje się Ojcu, dzieło odkupienia Synowi, a dzieło poświęcenia Duchowi świętemu.

66.    Jak nazywamy razem trzy Osoby boskie?

Trójcą Przenajświętszą nazywamy razem trzy Osoby boskie.

(Uroczystość Trójcy Przenajświętszej).

Upomnienie. Uwielbiaj w najgłębszej pokorze tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, dziękując Bogu Ojcu. że cię stworzył, Synowi Bożemu, że cię odkupił, Duchowi świętemu, że cię poświęcił. — Z nabożnością odmawiaj często: »Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen*. Pamiętaj o uroczystych obietnicach, danych na chrzcie świętym Trójcy Przenajświętszej .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *