O aniołach

O aniołach.

76.    Które stworzenia boskie są najprzedniejsze?

Aniołowie są najprzedniejsze stworzenia boskie.

77.    Kto są Aniołowie?

Aniołowie są szczere duchy, czyli takie stworzenia, które mają rozum i wolną wolę, ale ciała nie mają,

78.    Naco Pan Bóg stworzył aniołów?

Na to Pan Bóg stworzył aniołów, aby Go wielbili, kochali, służyli Mu i ludzi strzegli.

79.    Jakimi byli aniołowie, gdy ich Pan Bóg stworzył?

Dobrymi i szczęśliwymi byli aniołowie, gdy ich Pan Bóg stworzył, mieli bowiem łaskę poświęcającą i wiele doskonałości.

80.    Czy wszyscy aniołowie zachowali łaskę boską? Nie wszyscy aniołowie zachowali łaskę boską, niektórzy ją utracili przez grzech pychy.

81. Jak ukarał Pan Bóg pysznych aniołów?

Tak ukarał Pan Bóg pysznych aniołów, że ich odrzucił na wieki i do piekła strącił.

82.    Jak nazywamy aniołów strąconych do piekła? Złymi duchami, albo czartami, nazywamy aniołów, strąconych do pieklą.

83.    Czem Pan Bóg wynagrodził dobrych aniołów? Wieczną szczęśliwością w niebie wynagrodził Pan Bóg dobrych aniołów.

84.    Jakimi są dla nas dobrzy aniołowie?

Dobrzy aniołowie okazują nam życzliwość, miłują nas i strzegą na duszy i ciele, zachęcają nas do dobrego i modlą się za nami.

85.    Jak nazywamy tych aniołów, którym Pan Bóg zlecił szczególnie opiekę nad ludźmi?

Aniołami-Stróżami nazywamy tych aniołów, którym Pan Bóg zlecił szczególnie opiekę nad ludźmi. (Święto Aniołów-Stróżów).

86.    Jaki obowiązek mamy względem Aniołów-Stróżów?

Mamy obowiązek Aniołów-Stróżów czcić i wzywać na pomoc, słuchać ich upomnień a okazywać im wdzięczność.

87.    Jakimi są dla nas złe duchy?

Złe duchy nienawidzą nas i zazdroszczą nam, starają się szkodzić, nam na duszy i ciele, kuszą nas do grzechu, aby nas unieszczęśliwić na wieki.

88.    Co należy czynić, aby nam zasadzki czartowskie nie zaszkodziły?

Aby nam zasadzki czartowskie nie zaszkodziły, należy mieć się na baczności przed niemi, modlić się i stanowczo zwalczać pokusy.

Upomnienie. Naśladuj aniołów dobrych, bądź czystym na duszy, posłusznym, pokornym i pobożnym, a bliźniemu do dobrego pomocnym. Pamiętaj, że człowiek popełniając grzech ciężki, staje się podobnym do czarta. Staje się zaś pomocnikiem złego ducha, gdy bliźniego do grzechu namawia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *