O stworzeniu świata

O stworzeniu świata.

67.    Dlaczego nazywamy Pana Boga Stworzycielem nieba i ziemi?

Dlatego nazywamy Pana Boga Stworzycielem nieba i ziemi, bo stworzył niebo i ziemię i wszystko, co jest.

68.    Co znaczy to słowo „stworzyć”?

To słowo: »stworzyć< znaczy: z niczego coś uczynić.

69.    Naco Pan Bóg stworzył Pan Bóg stworzył świat:

1.    dla chwały Swojej;

2.    dla dobra stworzeń.

70.    W jaki sposób opiekuje się Pan Bóg światem

W ten sposób opiekuje się Pan Bóg światem, że go utrzymuje i nim rządzi.

71.    Jak Pan Bóg utrzymuje świat?

Wszechmocną wolą swoją sprawia Pan Bóg, że świat i wszystkie stworzenia na świecie tak długo istnieją, dopóki się Jemu podoba.

72.    Jak Pan Bóg rządzi światem?

Pan Bóg urządza wszystko najlepiej i sprawia, że nic nie dzieje się na świecie bez Jego woli świętej lub Jego dopuszczenia.

73.    Czy Jednak nieszczęścia i cierpienia Pan Bóg zsyła na ludzi ?

Nieszczęścia i cierpienia Pan Bóg zsyła na ludzi aby przez nie:

1.    cnotliwych w dobrem umocnić i zasług im do żywota wiecznego przysporzyć;

2.    występnych zaś poprawić lub ich niemi ukarać

74.    Dlaczego Bóg nie przeszkadza ludziom grzeszyć?

Bóg nie przeszkadza ludziom grzeszyć, ponieważ nie chce odbierać człowiekowi wolnej woli i ponieważ nawet skutki grzechu umie na dobre obrócić.

Upomnienie. Z dziecięcą ufnością, stale i niezachwianie zdawaj się na Opatrzność boską, która się czule tobą opiekuje, a nie narzekaj nigdy na Pana Boga. »Tym, którzy miłują Go, wszystko dopomaga ku dobremu*. (Bzym. 8, 28).

75.    Jak nazywa się ta opieka, przez którą Bóg wszystko utrzymuje i wszystkiem rządzi?

Ta opieka, przez którą Bóg wszystko utrzymuje i wszystkiem rządzi, nazywa się Opatrznością boską.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *