O aniołach

O aniołach.

76.    Które stworzenia boskie są najprzedniejsze?

Aniołowie są najprzedniejsze stworzenia boskie.

77.    Kto są Aniołowie?

Aniołowie są szczere duchy, czyli takie stworzenia, które …

O stworzeniu świata

O stworzeniu świata.

67.    Dlaczego nazywamy Pana Boga Stworzycielem nieba i ziemi?

Dlatego nazywamy Pana Boga Stworzycielem nieba i ziemi, bo stworzył niebo i ziemię …

O trzech Osobach boskich

O trzech Osobach boskich.

59.    Czy jest więcej, niż jeden Bóg?

Jest tylko jeden Bóg.

60.    Ile jest Osób boskich?

Trzy są Osoby boskie.

61.    …

O Bogu

O Bogu.

42; Kto jest Bóg?

Bóg jest to istota nieskończenie doskonała, która istnieje sama ze siebie.

43.    Co znaczą te słowa: „Bóg istnieje sam …

O Składzie Apostolskim

O    Składzie Apostolskim.

37.    Zmów Skład Apostolski, czyli „Wierzę w Boga!“

»Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi; — i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego; …

O wierze chrześcijańskiej

O    wierze chrześcijańskiej.

6.    Co znaczy wierzyć po chrześcijańsku?

Wierzyć po chrześcijańsku znaczy uznawać za prawdę wszystko, co Bóg objawił, a co Kościół katolicki podaje do wierzenia.

7.    Dlaczego powinniśmy …

Wstęp

1.    Która nauka jest najpotrzebniejszą?

Nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą.

2.    Dlaczego nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą nauką?

Dlatego nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą, ponieważ nas uczy, jak służyć Panu …