O ludziach

O ludziach.

89.    Które stworzenia boskie są po aniołach najprzedniejsze ?

Ludzie są po aniołach najprzedniejsze stworzenia boskie.

90.    Z czego składa się człowiek?

Człowiek składa się z ciała i z duszy nieśmiertelnej, która jest naturalnym obrazem Pana Boga

91.    …

O aniołach

O aniołach.

76.    Które stworzenia boskie są najprzedniejsze?

Aniołowie są najprzedniejsze stworzenia boskie.

77.    Kto są Aniołowie?

Aniołowie są szczere duchy, czyli takie stworzenia, które mają rozum i wolną wolę, ale ciała nie mają,

78.    Naco Pan Bóg stworzył aniołów?…

Wstęp

1.    Która nauka jest najpotrzebniejszą?

Nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą.

2.    Dlaczego nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą nauką?

Dlatego nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą, ponieważ nas uczy, jak służyć Panu Bogu, aby zbawić się na wieki.

3.    Jak nazywamy tę …