Całaś piękna jest, Maryjo

matka boskaCałaś piękna jest, Maryjo

(Wiersze w nawiasie przeznaczone są do śpiewu na przemian z kapłanem.)

Całaś piękna jest, Maryjo, (Całaś piękna jest, Maryjo).

I zmazy pierworodnej niema w Tobie (I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie).

Tyś chwałą Jeruzalem. Tyś weselem Izraela, o Maryjo. Tyś chlubą ludu naszego, Tyś orędowniczką grzeszników, O Maryjo, o Maryjo. (O Maryjo, o Maryjo).

Panno najroztropniejsza, Matko najdobrotliwsza, módl się za nami. Przyczyniaj się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa, O Maryjo..

K. W poczęciu swym, Panno, niepokalaną byłaś.

W. Módl się za nami do Ojca, którego Syna porodziłaś.

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najśw. Panny Synowi Twemu zgotowałeś godne mieszkanie, błagamy Cię, abyś, jak Ją w moc zasług przewidzianej śmierci Twego Syna zachowałeś od wszelkiej skazy, tak i nam, za Jej przyczyną oczyszczonym, dozwolił przyjść do Ciebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *