Wstęp

1.    Która nauka jest najpotrzebniejszą?

Nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą.

2.    Dlaczego nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą nauką?

Dlatego nauka religii katolickiej jest najpotrzebniejszą, ponieważ nas uczy, jak służyć Panu Bogu, aby zbawić się na wieki.

3.    Jak nazywamy tę … Czytaj dalej