Drugi artykuł wiary

108.    Jak opiewa drugi artykuł wiary?

Drugi artykuł wiary opiewa: »i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego.

109.    Czego uczy drugi artykuł wiary?

Drugi artykuł wiary uczy, że Jezus Chrystus jest:

1.    jednorodzonym Synem Boga Ojca;

2.    Bogiem i człowiekiem zarazem;

3.    Panem naszym.

110.    Co znaczy imię „Jezus?”

Imię »Jezus« znaczy to samo, co Zbawiciel, lub Odkupiciel.

(Święto Imienia Jezus).

111.    Dlaczego Chrystus Pan nazywa się Zbawicielem, lub Odkupicielem?

Dlatego Chrystus Pan nazywa się Zbawicielem, lub Odkupicielem, bo nas zbawił, czyli od grzechu i wiecznego potępienia wykupił, a łaskę .i wieczną szczęśliwość wysłużył.

112.    Co znaczy imię „Chrystus”?

Imię »Chrystus« znaczy to samo, co Messyasz, czyli Pomazaniec.

113.    Dlaczego Pan Jezus nazywa się Pomazańcem? Dlatego Pan Jezus nazywa się Pomazańcem, bo w Starym Zakonie przez pomazanie oliwą udzielano najwyższej godności i władzy. Pan Jezus zaś połączył w sobie wszelką godność i władzę, będąc najwyższym nauczycielem, kapłanem i królem.

114.    Dlaczego Pan Jezus nazywa się jednorodzonym Synem Boga?

Dlatego Pan Jezus nazywa się jednorodzonym Synem Boga, ponieważ jest jedynym i prawdziwym Synem Boga.

115.    Dlaczego mówimy, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem zarazem?

Dlatego mówimy, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem zarazem, ponieważ Bogiem jest od wieków, a w czasie przybrał także naturę ludzką, czyli duszę i ciało; a tak stał się człowiekiem.

116.    Ile natur jest w Jezusie Chrystusie?

Dwie natury są w Jezusie Chrystusie, boska i ludzka.

117.    Ile osób jest w Jezusie Chrystusie?

Jedna Osoba tylko jest w Jezusie Chrystusie, mianowicie boska, w której są ze sobą zjednoczone dwie natury, boska i ludzka.

118.    Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?

Syn Boży stał się człowiekiem, aby nas przez śmierć swoją na krzyżu odkupił i wiecznie zbawił.

119.    Dlaczego wyznajemy Jezusa Chrystusa Panem naszym ?

Dlatego wyznajemy Jezusa Chrystusa Panem naszym, bo jako Bóg jest Panem nieba i ziemi; zaś jako Odkupiciel kupił nas sobie gorzką męką i śmiercią swoją.

120.    Z czego dowiadujemy się, źe Jezus Chrystus jest Synem Bożym i prawdziwym Bogiem?

Że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i prawdziwym Bogiem, dowiadujemy się:

1.    ze świadectwa Ojca Niebieskiego;

2.    z jego własnego o sobie świadectwa;

3.    z nauki apostołów;

4.    z Podania Kościoła katolickiego.

121.    Skąd wiemy źe Jezus Chrystus Jest przyobiecanym Zbawicielem ?

Że Jezus Chrystus jest przyobiecanym Zbawicielem wiemy stąd, ponieważ na Jego osobie spełniło się to, co prorocy przepowiedzieli o Zbawicielu, oraz i to, co o Nim figury przedobrażały.

122.    Co prorocy przepowiedzieli o Zbawicielu?

Prorocy przepowiedzieli o Zbawicielu:

1.    czas Jego przyjścia i miejsce Jego narodzenia;

2.    Jego cuda, cierpienia i śmierć;

3.    Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie;

4.    założenie i wieczną trwałość Jego Kościoła.

123.    Które są najważniejsze figury Zbawiciela?

Najważniejszymi figurami Zbawiciela są: Abel, Melchizedech i Izaak, Józef Egipski i Jonasz; Baranek wielkanocny i wąż miedziany.

Upomnienie. Uwielbiaj Pana Jezusa przy każdej sposobności słowy:    »Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus*! lub nabożnie odpowiadaj: »Na wieki wieków. Amen«. Uważaj Go za Pana i Zbawcę swego, a siebie za własność Jego; »albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którembyśmy mieli być zbawieni*. (Dz. Ap. 4, 12).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *