O ludziach

O ludziach.

89.    Które stworzenia boskie są po aniołach najprzedniejsze ?

Ludzie są po aniołach najprzedniejsze stworzenia boskie.

90.    Z czego składa się człowiek?

Człowiek składa się z ciała i z duszy nieśmiertelnej, która jest naturalnym obrazem Pana Boga

91.    Dlaczego dusza ludzka jest naturalnym obrazem Pana Boga?

Dlatego dusza ludzka jest naturalnym obrazem Pana Boga, ponieważ jest duchem nieśmiertelnym ma rozum i wolną wolę.

92.    Naco Pan Bóg stworzył ludzi?

Na to Pan Róg stworzył ludzi, aby Go znali, czcili, kochali i służyli Mu; a przez to osiągnęli szczęśliwość wieczną.

93.    Czy mogą ludzie naturalnemi tylko siłami uszczęśliwić się na wieki?

Ludzie nie mogą naturalnemi tylko siłami uszczęśliwić się na wieki, bo szczęśliwość, dla której są przeznaczeni, jest nadnaturalną i może być osiągniętą tylko zapomocą nadnaturalnego środka, którym jest wiara i łaska.

94.    Jak nazywali się pierwsi ludzie?

Pierwsi ludzie nazywali się Adam i Ewa; są oni pierwszymi rodzicami całego rodu ludzkiego.

95.    Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył? Dobrymi i szczęśliwymi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył, ponieważ:

1.    mieli łaskę poświęcającą, byli świętymi i sprawiedliwymi, a przez to byli nadnaturalnym obrazem Pana Boga;

2.    byli dziećmi bożemi i mieli prawo do szczęśliwości nadnaturalnej w niebie;

3.    otrzymali wielką wiedzę i wolę skłonną do dobrego;

4.    żyli w raju, nie doznawali żadnych cierpień, a także i co do ciała byli nieśmiertelnymi.

96.    Czy tylko dla siebie otrzymali pierwsi ludzie te dary od Pana Boga?

Nietylko dla siebie otrzymali pierwsi ludzie te dary od Pana Boga, lecz i dla wszystkich potomków swoich.

97.    Czy pierwsi ludzie pozostali dobrymi i szczęśliwymi?

Pierwsi ludzie nie pozostali dobrymi i szczęśliwymi, ponieważ zgrzeszyli ciężko i przez to stali się nieszczęśliwymi na duszy i na ciele.

98.    W jaki sposób zgrzeszyli ciężko pierwsi ludzie? W ten sposób zgrzeszyli ciężko pierwsi ludzie, że za namową czarta zjedli owoc z drzewa, którego im Pan Bóg jeść zakazał.

99.    W jaki sposób stali się pierwsi ludzie przez ten grzech nieszczęśliwymi na duszy i na ciele?

W następujący sposób stali się pierwsi ludzie przez ten grzech nieszczęśliwymi na duszy i na ciele:

1.    utracili łaskę poświęcającą i przestali być nadnaturalnym obrazem Boga;

2.    przestali być dziećmi Boga, utracili prawo do szczęśliwości nadnaturalnej w niebie, a stali się winnymi potępienia wiecznego;

3.    rozum ich został przyćmiony, a wola stała się skłonniejszą do złego, niż do dobrego;

4.    zostali wydaleni z raju i skazani na wiele cierpień i na śmierć.

100.    Czy grzech Adama i Ewy tylko im samym zaszkodził?

Grzech Adama i Ewy nietylko im samym zaszkodził, lecz przeszedł on wraz ze złymi skutkami swymi także na wszystkich ludzi1).

101.    Jak nazywamy ten grzech, który z Adama i Ewy przeszedł także na wszystkich ludzi?

Grzechem pierworodnym albo dziedzicznym nazywamy ten grzech, który z Adama i Ewy przeszedł także na wszystkich ludzi.

102.    Czy był przecież kto wolnym od grzechu pierworodnego?

Sama tylko Najświętsza Panna Maryja wolną była od grzechu pierworodnego za szczególniejszą łaską, przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa. (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8. grudnia).

103.    Dlaczego najświętsza Panna Maryja wolną była od grzechu pierworodnego?

Dlatego Najświętsza Panna Maryja wolną była od grzechu pierworodnego, ponieważ na Matkę Boską wybraną została.

104.    Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu zdołali uzyskać znowu szczęśliwość wieczną?

Aby ludzie po grzechu zdołali uzyskać znowu szczęśliwość wieczną, Pan Bóg zmiłował się nad nimi i już Adamowi i Ewie przyobiecał Zbawiciela.

106.    Dlaczego Pan Bóg nie zaraz zesłał Zbawiciela?

Pan Bóg nie zaraz zesłał Zbawiciela, ponieważ chciał:

1.    aby ludzie poznali tę nędzę, w którą przez grzech popadli;

2.    aby zatęsknili za Zbawicielem i ochotnem sercem Go przyjęli.

107.    Kto jest przyobiecanym Zbawicielem?

Jezus Chrystus jest przyobiecanym Zbawicielem.

Upomnienie. Dziękuj Bogu, że cię stworzył na swój obraz i miej w nienawiści grzech, który wszelkie nieszczęścia na ten świat sprowadził. Dziękuj Bogu i za to, że cię nie wtrącił do piekła, jak pysznych aniołów, ale ci zesłał Zbawiciela.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *