Dwunasty artykuł wiary

247.    Jak opiewa dwunasty artykuł wiary?

Dwunasty artykuł wiary opiewa: »Żywot wieczny”

248.    Czego uczy dwunasty artykuł wiary?

Dwunasty artykuł wiary uczy, że po życiu doczesnem następuje życie wieczne, w którem sprawiedliwi są zupełnie szczęśliwymi.

249.    Na czem zależy ta szczęśliwość zupełna sprawiedliwych?

Ta szczęśliwość zupełna sprawiedliwych zależy na tem, że sprawiedliwi po wieczne czasy oglądają twarzą w twarz Pana Boga, miłują go i zażywają w Nim wszelakiej radości i rozkoszy,

250.    Czy bezbożni będą także żyli wiecznie?

Bezbożni będą także żyli wiecznie, ale ich życie będzie najnieszczęśliwsze, bo będą ponosili za swoje grzechy karę wieczną w piekle.

251.    Jakim wyrazem kończymy Skład Apostolski? Skład Apostolski kończymy wyrazem hebrajskim »Amen«.

252.    Co znaczy wyraz „Amen“?

Wyraz »Amen« znaczy: tak jest, ile razy się na coś kładzie nacisk; lub: niech się tak stanie, ile razy chcemy objawić życzenie, aby się coś stało.

253.    Dlaczego Skład Apostolski kończymy wyrazem „Amen“?

Dlatego Skład Apostolski kończymy wyrazem »Amen«, . który znaczy: »tak jest«, aby stwierdzić, że wierzymy mocno we wszystko, co się w nim zawiera.

Upomnienie. Nie szukaj szczęścia w uciechach światowych, ponieważ »nie mamy tu miasta trwającego, ale przyszłego szukamy*. (Do Żyd. 13, 14). Szczęśliwyś, jeżeli tu masz pokorną wiarę; tam zamieni się ona w błogosławione widzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *