Siódmy artykuł wiary

170.    Jak opiewa siódmy artykuł wiary?

Siódmy artykuł wiary opiewa: »Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych*.

171.    Kiedy Pan Jezus z nieba znowu przyjdzie?

W dniu ostatecznym, czyli na końcu świata Pan Jezus z nieba znowu przyjdzie z wielką mocą i chwałą.

172.    Naco przyjdzie znowu Pan Jezus w dniu ostatecznym?

Na to przyjdzie znowu Pan Jezus w dniu ostatecznym, aby sądzić wszystkich ludzi: żywych i umarłych, czyli dobrych i złych.

J73. Jak nazywa się sąd na końcu świata?

Ostatecznym, powszechnym, albo sądem świata, nazywa się sąd na końcu świata, ponieważ będzie ostatnim sądem i ponieważ wszyscy ludzie całego świata będą na nim równocześnie sądzeni.

174.    W jaki sposób Pan Jezus będzie sądził ludzi na sądzie ostatecznym?

W ten sposób Pan Jezus będzie sądził ludzi na sądzie ostatecznym:

1.    oddzieli dobrych od złych;

2.    wyjawi przed całym światem, co ludzie czynili dobrego i złego;

3.    dobrych weźmie do nieba, złych strąci do piekła.

175.    Czy oprócz sądu powszechnego jest jeszcze inny sąd boży?

Oprócz sądu powszechnego jest jeszcze sąd szczegółowy, który zaraz po śmierci człowieka odbywa się nad jego duszą.

176.    Dlaczego oprócz sądu szczegółowego odbędzie się jeszcze sąd powszechny?

Oprócz sądu szczegółowego odbędzie się jeszcze sąd powszechny:

1.    aby przed całym światem okazała się boska moc i sprawiedliwość, miłość i mądrość;

2.    aby wszyscy ludzie uznali Jezusa Chrystusa za Boga i cześć boską Mu oddali;

3.    aby sprawiedliwi otrzymali zasłużoną chwałę, a bezbożni zasłużoną hańbą się okryli.

Upomnienie. Pan Jezus jako Zbawca ukazał się w ubóstwie na ziemi i ukrywa się pośród nas w Najświętszym Sakramencie, ale kiedyś przyjdzie w chwale jako nieubłagany sędzia. Jakiż wyrok wyda On na ciebie ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *