Jedenasty artykuł wiary

242.    Jak opiewa jedenasty artykuł wiary?

Jedenasty artykuł wiary opiewa: »Ciała zmartwychwstanie*.

243.    Czego uczy jedenasty artykuł wiary?

Jedenasty artykuł wiary uczy, że Jezus Chrystus w dniu ostatecznym wskrzesi nasze ciało, czyli złączy napowrót dusze z ciałem.

244.    Dlaczego Pan Jezus wskrzesi nasze ciało?

Pan Jezus wskrzesi nasze ciało:

1. aby także i ciało wzięło udział w nagrodzie, lub karze, jak go miało za życia ziemskiego w dobrych, lub złych uczynkach;

2.    aby zwycięstwo Pana Jezusa nad grzechem i śmiercią było zupełnem.

245.    Czy wszyscy ludzie zmartwychwstaną?

Wszyscy ludzie zmartwychwstaną, dobrzy i źli. (Pogrzeb kościelny, cmentarze katolickie).

246.    Czy ciała zmartwychwstałych będą jednakiemi?

Ciała zmartwychwstałych nie będą jednakiemi: ciała złych będą przerażająco szpetne, ciała dobrych nader piękne i uwielbione.

Upomnienie. Nigdy nie nadużywaj zmysłów i członków twego ciała do grzechu, a zmartwychwstaniesz do szczęśliwości, a nie na potępienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *