Szósty artykuł wiary

165.    Jak opiewa szósty artykuł wiary.

Szósty artykuł wiary opiewa: > Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego«.

166.    Kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba?

Dnia czterdziestego po swojem zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba.

(Wniebowstąpienie Pańskie).

167.    Jak wstąpił Pan Jezus do nieba?

Z ciałem i duszą w oczach apostołów wstąpił Pan Jezus z góry Oliwnej własną mocą do nieba.

168.    Dlaczego Pan Jezus wstąpił do nieba?

Pan Jezus wstąpił do nieba:

1.    aby także jako człowiek otrzymał zasłużoną chwałę;

2.    aby Kościołowi swemu zesłał Ducha świętego;

3.    aby u Ojca w niebie był naszym Pośrednikiem i Orędownikiem;

4.    aby nam niebo otworzył i zgotował w niem dla nas mieszkanie.

169.    Co znaczą te słowa: Pan Jezus „siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego”?

Te słowa: Pan Jezus »siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego* znaczą to, że Pan Jezus posiada także jako człowiek najwyższą władzę i chwałę nad wszystkiem w niebie i na ziemi.

Upomnienie. W walkach i cierpieniach spoglądaj ku niebu gdzie jest dla ciebie mieszkanie zgotowane. »Co wzgórę jest szukajcie, gdzie Chrystus jest na prawicy bożej siedzący; co wzgórę jest miłujcie, nie to, co na ziemi*. (Koloss. 3, 1, 2).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *