Piąty artykuł wiary

158.    Jak opiewa piąty artykuł wiary?

Piąty artykuł wiary opiewa: »Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał

159.    Co znaczą te słowa „zstąpił do piekieł”?

Te słowa »zstąpił do piekieł znaczą, że dusza Pana Jezusa zstąpiła po Jego śmierci do otchłani.

160.    Co rozumiemy przez otchłań?

Przez otchłań rozumiemy miejsce; gdzie dusze ludzi sprawiedliwych, przed Chrystusem Panem zmarłych. oczekiwały spokojnie i bez cierpień Zbawiciela.

161.    Dlaczego Pan Jezus zstąpił do otchłani?

Dlatego Pan Jezus zstąpił do otchłani, aby duszom sprawiedliwych oznajmić wybawienie.

162.    Co znaczy to słowo „zmartwychwstał?

To słowo »zmartwychwstał znaczy, że Jezus Chrystus mocą własną złączył na powrót duszę swoją z ciałem i z grobu zamkniętego powstał nieśmiertelnie i chwalebnie.

(Wielkanoc).

168. Od kogo dowiadujemy się, że Pan Jezus prawdziwie zmartwychwstał?

Ze Pan Jezus prawdziwie zmartwychwstał, dowiadujemy się od apostołów, którzy Pana Jezusa po Jego zmartwychwstaniu często widzieli, dotykali się Go, rozmawiali i jedli z Nim, a dla prawdy Zmartwychwstania Pańskiego życie swe oddali.

164.    0 czem nas przekonuje zmartwychwstanie Pana Jezusa?

Zmartwychwstanie Pana Jezusa przekonuje nas

o    tem:

1.    że się spełniły przepowiednie proroków i Jego własne proroctwa;

2.    że Jezus Chrystus jest Bogiem prawdziwym i że nauka Jego jest prawdziwą;

3.    że i my kiedyś zmartwychwstaniemy.

Upomnienie. »Jak Chrystus z martwych powstał, tak i my powinniśmy w nowe przyobledz się życie«. (Rzym 6, 4).    »Wierna mowa: Albowiem jeśliśmy spół umarli, spół też królować będziemy«. (II. Tym. 2, U, 12).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *