Czwarty artykuł wiary

144.    Jak opiewa czwarty artykuł wiary?

Czwarty artykuł wiary opiewa:    »Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion«.

145.    Czy Jezus Chrystus cierpiał jako Bóg, czy jako człowiek?

Jezus Chrystus cierpiał tylko jako człowiek, ponieważ jako Bóg nie mógł cierpieć.

146.    Co cierpiał Jezus Chrystus?

Niezmiernie wielkie męki na duszy i na ciele cierpiał Jezus Chrystus.

147.    Co cierpiał Jezus Chrystus na duszy?

Trwogę i smutek, wzgardę, szyderstwa i obelgi, oraz wiele innych zniewag cierpiał Jezus Chrystus na duszy.

148.    Co cierpiał Jezus Chrystus na ciele?

Jezus Chrystus cierpiał na ciele wiele niegodziwości, bicia i ran; ubiczowano Go, ukoronowano cierniem i do krzyża przybito.

149.    Kto skazał Jezusa Chrystusa na śmierć krzyżową?

Piłat Poncki, starosta rzymski w ziemi żydowskiej, skazał z bojaźni przed żydami Pana Jezusa na śmierć krzyżową.

150.    Kto oskarżył Jezusa Chrystusa przed Piłatem?

Najwyżsi kapłani żydowscy i uczeni w Piśmie z nienawiści i zazdrości oskarżyli Jezusa Chrystusa przed Piłatem, kłamiąc, jakoby Pan Jezus bluźnił Bogu i chciał być królem żydowskim.

151.    Gdzie był Jezus Chrystus ukrzyżowany i umarł?

Jezus Chrystus był ukrzyżowany na górze Kalwa-ryi, blizko miasta Jerozolimy i umarł na krzyżu, czyli dusza Jego odłączyła się od ciała1).

(Wielki Piątek).

152.    Czy przy śmierci Jezusa Chrystusa odłączyło się także Bóstwo od Jego człowieczeństwa?

Przy śmierci Jezusa Chrystusa nie odłączyło się Bóstwo od Jego człowieczeństwa, ponieważ z ciałem i z duszą było zjednoczone.

153.    Które cuda działy się przy śmierci Chrystusa?

Następujące cuda działy się przy śmierci Jezusa Chrystusa: słońce się zaćmiło, zasłona w świątyni rozdarła się, ziemia trzęsła się, skały pękały, groby otwierały    się i    wielu    umarłych powstało.

154.    Kto pogrzebał ciało Jezusa Chrystusa?

Józef z Arymatei i Nikodem pogrzebali ciało Jezusa Chrystusa; złożywszy je w nowym grobie, wykutym w skale, w którym jeszcze nikt nie leżał.

155.    Dlaczego Pan  Jezus chciał cierpieć i umrzeć?

Pan Jezus chciał cierpieć i umrzeć:

1.    aby sprawiedliwości boskiej dać za nas zupełne zadośćuczynienie;

2.    aby nas wybawić od grzechu, od niewoli czartowskiej i od wiecznego potępienia;

3.    aby nam wysłużyć obfitą łaskę i wieczną szczęśliwość.

156.    Dlaczego Pan Jezus mógł dać za nas zupełne zadośćuczynienie?

Pan Jezus mógł dać za nas zupełne zadośćuczynienie, ponieważ jest nietylko człowiekiem, ale także Rogiem; jakoż cierpienia Jego i śmierć mają nieskończoną wartość.

157.    Czy wskutek zasług Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie mogą być zbawieni?

Wskutek zasług Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie mogą być zbawieni, byle tylko spełnili to, co daje udział w tych zasługach.

(Wielki Tydzień, P&n Jezus w Ogrojcu, śmierć Pana Jezusa, złożenie Pana Jezusa do grobu, cześć Matki Bożej bolesnej, Droga Krzyżowa, Znalezienie i Podwyższenie Krzyża świętego).

Upomnienie. »Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata!* (Jan 1, 29). »Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny«. (Jan 3, 16) — Spojrzyj na ukrzyżowanego Jezusa; »wszystko ci mówi o miłości: głowę pochylił, aby cię ucałować, ramiona wyciągnął, aby cię uścisnąć, serce otwarł, aby cię w niein ukryć*. (Św. Augustyn).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *