Dziesiąty artykuł wiary

238.    Jak opiewa dziesiąty artykuł wiary?

Dziesiąty artykuł wiary opiewa: „Grzechów odpuszczenie”.

239.    Czego uczy dziesiąty artykuł wiary?

Dziesiąty artykuł wiary uczy, że Jezus Chrystus dał Kościołowi władzę odpuszczania grzechów.

240.    Czy wszystkie grzechy mogą być odpuszczone?

Wszystkie grzechy, choćby najcięższe, mogą być odpuszczone, jeżeli grzesznik prawdziwie za nie pokutuje.

241.    Które szczególnie środki na odpuszczenie grzechów ustanowił Jezus Chrystus?

Sakramenta chrztu i pokuty, jako szczególne środki na odpuszczenie grzechów, ustanowił Jezus Chrystus.

Upomnienie. Ufaj, synu, odpuszczają się grzechy twoje, tak mówił Zbawiciel, nauczając na ziemi, do niejednego grzesznika. Lecz i do ciebie odnoszą się te pocieszające słowa, ilekroć przyjmujesz godnie sakrament pokuty.

Dodaj komentarz