Bóg przemawia do człowieka

bog czlowiekBóg. Mówiła ci o Nim twoja matka. Uczyłeś się o Nim na pierwszych lekcjach religii. Wiesz już, że jest Stwórcą wszystkiego, co istnieje, co ciebie otacza. Jest też twoim Stwórcą. Kocha cię. Z pewnością i ty Go kochasz. Dzisiaj jesteś już bardziej dojrzały. Lepiej poznałeś świat. Tyle się o nim uczysz i będziesz się uczył coraz więcej. I na pewno nasuwa ci się wiele różnych pytań. Czy zawsze potrafisz na nie odpowiedzieć ? Poznajesz również i ludzi, z którymi żyjesz. Może czasem masz trudności we współżyciu z innymi. Nie zawsze wiesz, jak należy postąpić. Coraz lepiej poznajesz i siebie. Niekiedy marzysz o swojej przyszłości. A może i w samym sobie natrafiasz na trudności ?

W rozwiązaniu tych wszystkich spraw i kłopotów szukasz pomocy. Gdzie ją znajdziesz ? Wielu ludzi znajduje tę pomoc w religii. A czy twoje wiadomości religijne, które dotąd zdobyłeś, są wystarczające, żebyś mógł sobie na te wszystkie pytania odpowiedzieć ? Nauka religii, którą znów rozpoczynasz, pozwoli ci lepiej poznać Boga i znaleźć odpowiedź na twoje pytania i trudności.

Bóg się objawia

Bóg pragnąc okazać człowiekowi swoją miłość i pomóc mu w jego trudnościach ,przemawiał” do niego, czyli mu się objawiał.

Bóg najpierw przemawiał do człowieka poprzez świat, który stworzył. Świat bowiem świadczy, że Bóg jest, że jest wielki i doskonały. Możesz więc poznać Boga z otaczającego nas świata.

Bóg jednak w ciągu dziejów przemawiał do ludzi w sposób bardziej bezpośredni. Zaraz na początku objawił siebie samego pierwszym ludziom. Potem powołał Abrahama. Jego potomków wybrał jako „swój naród”. Opiekował się tym narodem, współżył z nim i objawiał mu różne prawdy. W ten sposób przygotował ludzi na przyjście Syna Bożego — Jezusa Chrystusa. Syn Boży stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Panny, umarł i zmartwychwstał, aby wszyscy ludzie mogli znaleźć drogę do Boga i współżyć z Nim przez miłość. Potem Syn Boży odszedł do Ojca, ale dalej zbawia ludzi. Kiedyś przyjdzie powtórnie, aby na zawsze połączyć ich ze sobą.

Te wszystkie wydarzenia i słowa, w których Bóg objawia się dla dobra człowieka, nazywamy historią zbawienia.

Bóg wzywa

Bóg pragnie wszystkich ludzi zjednoczyć ze sobą. Kiedy objawia się ludziom, nie przekazuje im jedynie wiedzy o sobie, ale objawia też swój plan zbawienia wszystkich ludzi. Pragnie przetwarzać życie ludzi, aby było coraz lepsze, sprawiedliwsze, przepełnione miłością. Czyni to Bóg po to, byśmy mogli z Nim zjednoczyć się na wieki. I dlatego w objawieniu, które zawiera Pismo św., Bóg mówi też o życiu ludzkim i wzywa nas do współdziałania ze sobą. Katechizm, który masz przed sobą, dopomoże ci poznać i zrozumieć, co Bóg uczynił dla twojego zbawienia i zbawienia wszystkich ludzi.

■    Pomyśl:

1.    Skąd człowiek dowiaduje się o Bogu ?

2.    W jaki sposób Bóg przemawia do człowieka ?

3.    Jak Bóg przygotował ludzi na przyjście Syna Bożego ?

4.    Do czego Bóg wzywa ludzi ?

■    Zapamiętaj:

1.    Dlaczego Bóg objawił się ludziom?

Bóg objawił się ludziom, aby ich jednoczyć ze sobą tu na ziemi i w przyszłym życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *