Żyjemy z Bogiem w Kościele Chrystusowym

modlitwa kosciolNie lubisz być sam. Nawet w domu rodzinnym chcesz, aby ktoś był z tobą, aby można było zamienić z nim choć parę słów. Szukasz kolegów, z niektórymi przyjaźnisz się, częściej z nimi przebywasz. Razem z nimi pracujesz, uczysz się i bawisz. Czujesz się źle, gdy ich zabraknie.

Widzisz też, że ludzie łączą się ze sobą. Tworzą różne zespoły i związki. Tworzą również państwa i organizacje międzynarodowe. Dlaczego to robią ? Co ich do tego skłania ?

A czy do Boga podążasz sam ? Czy ludzie wierzący żyją w samotności ? Czy raczej Bóg utworzył wspólnotę, do której przygarnia swoich wyznawców ?

Jesteś włączony do Kościoła

Z rąk kapłana otrzymałeś chrzest. Przynieśli cię do chrztu twoi rodzice i chrzestni. Towarzyszyli ci wtedy twoi najbliżsi i obecni przy tym parafianie. Razem z kapłanem przyjmowali cię do swego grona. Przez chrzest zostałeś przyjęty do Kościoła. Wszedłeś we wspólnotę z Bogiem i we wspólnotę dzieci Bożych.

W Kościele otrzymałeś łaskę wiary, o którą prosiłeś. Twoi rodzice i rodzice chrzestni odmówili w twoim imieniu ,,Wierzę w Boga”.

Kościół daje ci słowo Boże zawarte w Piśmie świętym

Uczy cię je rozumieć i żyć według niego. Kościół w swojej liturgii przekazuje ci wezwanie, które Bóg ponawiał wiele razy w historii zbawienia.

W Kościele spotkałeś się z Chrystusem

On uczynił cię dzieckiem Bożym i bratem wszystkich, którzy w Niego wierzą. Nie jesteś już sam. Masz Boga za Ojca, Jezusa Chrystusa za Pośrednika i Zbawiciela, Kościół za matkę, a wszystkich wierzących w Chrystusa i Boga za braci.

W Kościele spotykasz się z Bogiem w sakramentach świętych, w których działa Chrystus. Spotykasz się z Nim w modlitwie, którą zanosisz z Chrystusem do Ojca w niebie. Z Bogiem spotykasz się też i w słowie Bożym, przez które Chrystus przemawia do ciebie. W Kościele korzystasz ze zbawienia, które Chrystus uobecnia w swojej liturgii, a zwłaszcza w Ofierze eucharystycznej. Żyjesz więc w Kościele i będziesz w nim żył aż do chwili, w której Bóg zabierze cię do siebie na zawsze.

W Kościele służysz światu

W Kościele spotykasz się nie tylko z Bogiem, lecz także z innymi ludźmi. Bóg pragnie związać ze sobą ciebie i twoich współbraci. Pragnie zjednoczyć wszystkich ludzi. Ten swój plan wypełnia dziś przez Kościół. Wypełnia go przez miłość. Kto Boga miłuje, ten miłuje też i bliźniego. Dostrzega jego potrzeby, spieszy mu chętnie z pomocą. Miłość łączy ludzi w wysiłkach podejmowanych dla wspólnego dobra, co pozwala m wspólnie budować Królestwo Boże. Nie żyjemy więc sami, ale z innymi ludźmi, którzy przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni do Kościoła. Tworzymy jeden Lud Boży. Lud Boży umacnia współżycie z Bogiem i rozwija swą miłość do Boga. Służy przez to całemu światu i prowadzi do jedności ze wszystkimi ludźmi. Należysz do Kościoła. Bóg ciebie wezwał, abyś wraz z innymi służył wszystkim ludziom. Jesteś chrześcijaninem, który ma myśleć nie tylko o sobie, ale i o innych.

■    Pomyśl:

1.    Do jakiej wspólnoty wprowadził cię chrzest ?

2.    Co otrzymujesz w Kościele ?

3.    Z kim spotykasz się w Kościele ?

4.    Komu służysz w Kościele ?

■    Zapamiętaj:

2.    Przez kogo Bóg wypełnia swój plan zbawienia ?

Bóg wypełnia swój plan zbawienia przez Kościół. Również w Kościele przekazuje nam swoje wezwanie do zbawienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *