Category Archives: Litania

Litania do św. Jana Pawła II

Litania do św. Jana Pawła II Kyrie eleison, Christe eleisott, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo… Read More »

LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. albo: Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj… Read More »

LITANIA DO BŁOGOSŁOWIANEGO JANA SARKANDRA

LITANIA DO BŁOG. JANA SARKANDRA (do prywatnego odmawiania) Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste,-wysłuchaj nasz, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Maryjo — módl się za nami! Matko Kościoła, Królowo Męczenników, Błogosławiony Janie… Read More »

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA Kyrie, elejson. Chryste elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże — zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, jedyny Boże, — zmiłuj się nad nami! Święta Maryjo — módl się za… Read More »

LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Święta Maryjo —                           módl się za nami! Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad pannami, Matko Chrystusowa, Matko… Read More »

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO (do prywatnego odmawiania) Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże Duchu Święty mądrości, Duchu Święty rozumu, Duchu Święty umiejętności, Duchu Święty rady, Duchu Święty męstwa, Duchu Święty pobożności, Duchu Święty… Read More »

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże —                                               zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego   — wybaw nas! Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, Krwi Chrystusa, nowego… Read More »

Litania do Najświętszego Serca Jezusowego

LITANIA DO NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże,                                         zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa, ze… Read More »

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

LITANIA DO NAJŚW. IMIENIA JEZUS Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Jezu, usłysz nas! Jezu wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże,                               zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Jezu, Synu Boga Żywego, Jezu, odblasku Ojca, Jezu, jasności światła wiecznego, Jezu, królu chwały, Jezu, słońce sprawiedliwości, Jezu, Synu… Read More »

LITANIA DO ŚW RITY

LITANIA DO ŚW RITY Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże,           zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady,      módl się za nami Święty Józefie, Święty Augustynie, Święta Moniko,… Read More »