O Świętych Obcowaniu

231.    Kto należy do Świętych Obcowania?

Do Świętych obcowania należą:

1.    prawowierni chrześcijanie na ziemi, czyli Kościół wojujący;

2.    święci w niebie, czyli Kościół tryumfujący;

3.    dusze w czyścu, czyli Kościół cierpiący.

232.    Dlaczego społeczność Kościoła wojującego, tryumfującego i cierpiącego, nazywamy „Świętych Obcowaniem”?

Społeczność Kościoła wojującego, tryumfującego i cierpiącego, nazywamy “Świętych Obcowaniem”, ponieważ wszyscy jej członkowie przez Chrzest są uświęceni i do świętości powołani, a wielu z nich nawet zupełną świętość osiągnęło.

233.    Na czem zależy Świętych Obcowanie?

Świętych obcowanie zależy na tem:

1. że wszyscy, którzy do niego należą, są najściślej połączeni ze sobą, jako członkowie jednego ciała, którego głową jest Pan Jezus1);

2.    że wszyscy mają udział w dobrach duchownych, mianowicie: w łaskach i zasługach, modlitwach i dobrych uczynkach tej społeczności.

234.    Na czem zależy obcowanie ze sobą wiernych na ziemi?

Na tem zależy obcowanie ze sobą wiernych na ziemi, że każdy z nich ma udział we mszy świętej i modlitwie, oraz w innych uczynkach dobrych Kościoła.

235.    Na czem zależy obcowanie nasze ze świętymi w niebie?

Obcowanie nasze ze świętymi w niebie zależy na tem, że my świętych czcimy i wzywamy, a święci wstawiają się za nami do Pana Boga2).

(Uroczystość Wszystkich Świętych).

236. Na czem zależy obcowanie nasze z duszami w czyścu?

Na tem zależy obcowanie nasze z duszami w czyścu, że my przynosimy im ulgę przez odpusty, modlitwę i dobre uczynki, a szczególnie przez ofiarę mszy świętej; dusze zaś cierpiące, jak ufamy, za nami Pana Boga proszą.

237.    Na czem zależy obcowanie Świętych w niebie z duszami w czyścu?

Na tem zależy obcowanie Świętych w niebie z duszami w czyścu, że święci przychodzą z pomocą duszom w czyścu, przyczyniając się za niemi do Pana Boga.

Upomnienie. Módlmy się jedni za drugich, abyśmy wszyscy byli zbawieni. (Jak. 5. 16). Polecajmy się codziennie przyczynie świętych i ratujmy ochotnie dusze w czyścu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *