Modlitwa do Pana Jezusa na krzyżu

Modlitwa do Pana Jezusa na krzyżu

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś w me serce wlać raczył żywe uczucia wiary, nadziei i miłości, wraz z prawdziwą za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy.

Podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięć ran rozpamiętywam i myślą się w nich zatapiam, mam przed oczyma to, co już w usta Twoje, o dobry Jezu, włożył prorok Dawid: Przebili ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje (Ps 21, 17).

Dodaj komentarz