Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych nadzieją

Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych nadzieją

Człowiek napotyka wciąż trudności. Zarówno u siebie, jak i u innych dostrzega egoizm, który niszczy najpiękniejsze zamierzenia. Niejednokrotnie staje bezradny wobec klęsk żywiołowych, chorób i cierpienia. Jest bezsilny wobec śmierci. Mimo olbrzymiego postępu w nauce, … Czytaj dalej

Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych nadprzyrodzoną miłością

Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych nadprzyrodzoną miłością

Przez chrzest zostałem powołany do przekazywania słowa Bożego oraz wiary innym. Dlaczego ja mam się zajmować cudzym losem i cudzym zbawieniem ?
Są ludzie, którzy w trosce o innych — także o ich zbawienie … Czytaj dalej

Chrystus ubogaca wiarę ochrzczonych dla dobra wszystkich ludzi

Chrystus ubogaca wiarę ochrzczonych dla dobra wszystkich ludzi

Przywódca narodu hinduskiego, Mahatma Gandhi, przyznał się, że żywi wielki szacunek dla Jezusa i Jego nauki. Stwierdził jednak, że chrześcijanie nie traktują swej wiary dość poważnie i nie zawsze postępują według wskazań … Czytaj dalej

Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary

Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary

Wiara nadaje sens ludzkiemu życiu. Z pewnością pragniesz, aby twoje życie było prawdziwie szczęśliwe. W wierze szukasz sensu twojego życia.
Jak człowiek dochodzi do wiary ?

Człowiek spotyka się z Kościołem, który wierzy w … Czytaj dalej

Chrystus domaga się od przyjmującego chrzest prawdziwego nawrócenia

Chrystus domaga się od przyjmującego chrzest prawdziwego nawrócenia

Oto przyniesiono dziecko do chrztu. Przez posługę kapłana Chrystus jednoczy je ze sobą i obdarza je życiem Bożym. Dzieje się to za sprawą i pośrednictwem wspólnoty Kościoła, która przyjmuje to dziecko do … Czytaj dalej

Chrystus przez chrzest wprowadza nas do Kościoła

Chrystus przez chrzest wprowadza nas do Kościoła

Człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje życia we wspólnocie. Wyrazem tego jest wypowiedź chłopca, który żali się na brak wspólnoty w domu : „Rodzice interesują się mną tylko wtedy, kiedy potrzeba mi coś … Czytaj dalej

Chrystus przez chrzest wprowadza człowieka w nowe stworzenie

Chrystus przez chrzest wprowadza człowieka w nowe stworzenie

Z pewnością chcesz, aby na świecie zwyciężyło dobro. Wierzysz, że zwycięstwo może być osiągnięte jedynie w Jezusie Chrystusie. Co należy zatem czynić, aby połączyć się z Chrystusem Zwycięzcą ?

Zanurzeni w śmierć … Czytaj dalej

Chrzest Polski jako uczestnictwo w obietnicy danej Abrahamowi

sw wojciechChrzest Polski jako uczestnictwo w obietnicy danej Abrahamowi

Znany zbieracz zabytków literatury polskiej, biskup Załuski, wybierał się właśnie w daleką drogę, kiedy jeden z jego domowników wniósł do pokoju stos książek znalezionych w jakimś klasztorze. Biskup już ubrany do drogi … Czytaj dalej