Człowiek odpowiada Bogu

chrzestW miarę jak rośniesz, chcesz być coraz bardziej samodzielny. Pragniesz, aby w gronie kolegów i przyjaciół, w domu i w szkole tak cię potrzebowano, jak ty potrzebujesz innych. Czy możesz powiedzieć : ja nie muszę tego robić, niech inni to zrobią ? Czy możesz uchylić się od wspólnej pracy i nie wpływać na to, co się dzieje w tobie i wokół ciebie ?

Jesteś w Kościele. Kościół ma wielkie zadanie wobec świata : jednoczyć ludzi z Bogiem i między sobą. Do tego Bóg wezwał wszystkich. Czego Kościół oczekuje od ciebie ? Czego się od ciebie spodziewa ?

Zobowiązałeś się i jesteś powołany

Na chrzcie świętym kapłan polał twoją głowę wodą i wypowiedział słowa : ,,Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. W tym momencie zostałeś włączony w historię zbawienia. Bóg obdarzył cię swoją miłością, uczynił cię swoim dzieckiem i zaprosił do współżycia ze sobą.

Na chrzcie świętym odrzekłeś się złego ducha i wszystkich spraw jego. Zrobili to w twoim imieniu chrzestni, ale w miarę jak rośniesz, Bóg oczekuje od ciebie współdziałania i współpracy. Teraz, gdy dorosłeś i umiesz już rozpoznawać, co jest dobre, a co złe, musisz sam odrzucać zło. Powinieneś żyć jak dziecko Boże i wypełniać wolę Bożą chętnie i dokładnie. W ten sposób okażesz Bogu swoją miłość. Bóg chce, abyś umacniał się w miłości do Niego przez sakramenty święte, zwłaszcza przez Eucharystię, i rozwijał współżycie z Nim i z bliźnimi. Bóg chce, abyś teraz już samodzielnie odpowiedział na Jego wezwanie, które skierował do ciebie przez sakrament chrztu świętego.

Ochrzczony w imię Chrystusa, jesteś z Nim złączony i razem z Nim budujesz Królestwo Boże, w którym objawia się miłość Boga do ludzi. Masz niedługo przyjąć sakrament bierzmowania, który dopełni to, co się w tobie dokonało w sakramencie chrztu świętego. W sakramencie chrztu świętego otrzymałeś zadanie świadczenia o Chrystusie. W sakramencie bierzmowania zostaniesz umocniony w Duchu Świętym i staniesz się dojrzałym chrześcijaninem, który samodzielnie współdziała z Chrystusem. Staniesz się Jego apostołem.

Jak odpowiem Bogu ?

Objawienie Boże jest wezwaniem, które Bóg skierował do człowieka. Dzisiaj przekazuje nam je Kościół. Przez chrzest jesteś członkiem Kościoła, a przez sakrament bierzmowania zostaniesz powołany do dawania świadectwa Chrystusowi jako dojrzały chrześcijanin. Chrzest zobowiązał cię do tego, abyś żył w Kościele jako dziecko Boże, a bierzmowanie da ci moc Ducha Świętego, abyś działał jako apostoł Chrystusa, świadczył o Nim słowem i czynem.

Bóg zaprosił cię do współdziałania i współpracy ze sobą. Pragnie, abyś zrozumiał Jego wezwanie i sam Mu na nie odpowiedział. Jak to masz zrobić, pouczy cię ten katechizm. Znajdziesz w nim, przy każdym temacie takie pytanie : Jak odpowiem Bogu ? Zastanawiaj się nad postawionymi pytaniami, a dowiesz się, jak masz postępować. Bóg nie tylko wezwał cię do współdziałania ze sobą, lecz także czyni cię za nie odpowiedzialnym. A więc ponieważ żyjesz w Kościele, jesteś za niego odpowiedzialny. Ponieważ żyjesz wśród braci, którzy budują Królestwo Boże, jesteś za nich również odpowiedzialny.

■    Pomyśl:

1.    Kim stałeś się przez chrzest święty?

2.    Do czego Bóg wzywa człowieka ?

3.    Jak powinien postępować chrześcijanin ?

4.    Czego Bóg oczekuje od ciebie ?

■    Zapamiętaj:

3. Kiedy człowiek ochrzczony odpowiada na wezwanie Boże ?

Człowiek ochrzczony odpowiada na wezwanie Boże, gdy świadczy o Bogu słowem i czynem.

Dodaj komentarz