O znamionach, czyli cechach Kościoła

206.    Czy jest więcej, niż jeden prawdziwy Kościół?

Jeden jest tylko prawdziwy Kościół, ponieważ jeden tylko Kościół ustanowił Jezus Chrystus.

207.    Po czem poznajemy prawdziwy Kościół Chrystusowy?

Prawdziwy Kościół Chrystusowy poznajemy po znamionach głównych, które mu Pan Jezus nadał.

208.    Które znamiona główne nadał Pan Jezus Kościołowi swemu?

Pan Jezus sprawił, że Kościół Jego jest:

1.    jeden;

2.    święty;

3.    katolicki, czyli powszechny;

4.    apostolski.

209.    Który kościół ma te cztery znamiona Kościoła Chrystusowego?

Jedynie Kościół rzymski, katolicki ma te cztery znamiona Kościoła Chrystusowego.

210.    Po czem poznajemy, że Kościół rzymski, katolicki, jest jeden?

Że Kościół rzymski, katolicki, jest jeden, poznajemy po tem:

1.    że ma jedną wspólną głowę;

2.    że jego członkowie wyznają tę samą wiarę i przyjmują te same sakramenta.

211.    Po czem poznajemy, że Kościół rzymski, katolicki, jest święty?

Źe Kościół rzymski, katolicki, jest święty, poznajemy po tem:

1.    że jego nauka jest święta;

2.    że członków swoich prowadzi do świętości środkami najskuteczniejszymi, którymi są szczególnie sakramenta święte;

3.    że w nim zawsze znajdują się święci, których świętość nawet cuda stwierdzają.

212.    Po czem poznajemy, że Kościół rzymski, katolicki, jest powszechny?

Że Kościół rzymski, katolicki, jest powszechny, poznajemy po tem:

1.    że począwszy od Jezusa Chrystusa trwa nieprzerwanie po wszystkie czasy;

2.    że wszyscy ludzie do niego należeć powinni;

3.    że po wszystkich częściach ziemi się rozszerzył i rozrasta się coraz więcej.

213.    Po czem poznajemy, że Kościół rzymski, katolicki, jest apostolski?

Że Kościół rzymski, katolicki, jest apostolski, poznajemy po tem:

1.    że jego przełożeni, czyli papież i biskupi, są prawowitymi następcami apostołów;

2.    że tego samego uczy, czego apostołowie nauczali;

3.    że udziela tych samych sakramentów, których apostołowie udzielali.

214.    Czego są dowodem te cztery znamiona Kościoła rzymsko-katolickiego ?

Te cztery znamiona Kościoła rzymsko-katolickiego są dowodem, że on tylko jest prawdziwym Kościołem Chrystusowym.

Upomnienie. Dziękuj Bogu, żeś jest dzieckiem prawdziwego Kościoła, a módl się często o nawrócenie błędnowierców i niewiernych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *