O założeniu i urządzeniu Kościoła

195.    Kto założył Kościół?

Jezus Chrystus założył Kościół.

196.    W jaki sposób Jezus Chrystus założył Kościół?

W ten sposób Jezus Chrystus założył Kościół:

1)    zgromadził około siebie wiernych;

2)    wybrał z pomiędzy nich dwunastu apostołów i dał im swój urząd potrójny: nauczycielski, kapłański i królewski;

3)    ustanowił świętego Piotra widzialną głową Kościoła, sam zaś pozostał głową jego niewidzialną.

(Święta apostołów).

197.    Któremi słowy ustanowił Jezus Chrystus świętego Piotra widzialną głową Kościoła?

Następującemi słowy ustanowił Jezus Chrystus świętego Piotra widzialną głową Kościoła: »A ja tobie powiadam, iźeś ty jest opoka (czyli Piotr), a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związano i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązano i w niebiesiech*. (Mat.

16,    18, 19). »Paś baranki moje… »Paś owce moje* (Jan 21, 15, 17).

198.    Kiedy zaczęli apostołowie wykonywać potrójny urząd Jezusa Chrystusa?

Po zesłaniu Ducha świętego zaczęli apostołowie wykonywać potrójny urząd Jezusa Chrystusa: naukę Jego ogłaszając, wiernych około siebie gromadząc i chrzcząc.

199.    Jak długo istnieć będzie Kościół?

Według zapewnienia Jezusa Chrystusa istnieć będzie Kościół aż do końca świata.

200.    Kto jest od czasu śmierci świętego Piotra widzialną głową Kościoła?

Każdorazowy Biskup rzymski czyli Ojciec święty czyli papież, jest od czasu śmierci świętego Piotra widzialną głową Kościoła.

201.    Dlaczego biskup rzymski jest widzialną głową Kościoła?

Dlatego biskup rzymski jest widzialną głową Kościoła, ponieważ jest prawowitym następcą świętego Piotra, który jako biskup rzymski umarł.

202.    Jak nazywa się Kościół katolicki dlatego, że biskup rzymski jest głową jego?

Kościołem rzymskim, katolickim nazywa się Kościół katolicki dlatego, że biskup rzymski jest głową jego.

203.    Kto oprócz papieża jest jeszcze prawowitym następcą apostołów?

Biskupi, żyjący w jedności z papieżem, są prawowitymi następcami apostołów.

204.    Jak nazywamy papieża i biskupów, w jedności z nim żyjących?

Papieża i biskupów, w jedności z nim żyjących, nazywamy Kościołem nauczającym dla odróżnienia od reszty wiernych, którzy nazywają się Kościołem słuchającym.

205.    Kto pomaga biskupom w wykonaniu ich urzędu?

Biskupom w wykonywaniu ich urzędu pomagają kapłani, czyli księża, którzy są podwładnymi biskupów.

Upomnienie. Zachowaj w sercu głęboką cześć i uległość dla papieża, czyli Ojca świętego i dla biskupów i kapłanów, w jedności z nim żyjących,’ albowiem o apostołach, oraz ich następcach mówi Pan Jezus: »Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi*. (Łuk. 10, 16).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *