MODLITWA WIECZORNA

I MODLITWA WIECZORNA

Najłaskawszy Boże! Dziękuję Ci z głębi mego serca za wszystkie dobrodziejstwa dnia dzisiejszego i za łaski mi udzielone. Przybądź, Duchu Święty, oświeć mój rozum, bym wszystkie grzechy dzisiaj popełnione, szczególnie moją qłówną wadę, poznał. Skrusz serce moje, bym za nie szczerze i prawdziwie żałował.

Zrób rachunek sumienia z całego dnia i wzbudź żal.

II MODLITWA WIECZORNA

,,Pan moim światłem i zbawieniem moim, * kogo miałbym się lękać?

Pan obrońcą mego życia, * przed kim miałbym czuć trwogę?

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, * zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.

O Tobie mówi moje serce: * „Szukaj Jego oblicza.” * Będę szukał oblicza Twego, Panie.

Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, * nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.

Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj, * i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.

Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, * to jednak Pan mnie przygarnie.

Naucz mnie swojej drogi, Panie, * prostą prowadź mnie ścieżką, * aby nie zwiedli mnie moi wrogowie.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana, * w krainie żyjących.

Oczekuj Pana, bądź mężny, * nabierz odwagi i oczekuj Pana.”

(Ps 27,1; 7—77; 13—14)

III MODLITWA WIECZORNA

Módlmy się: Nawiedź, prosimy Cię, Panie, to mieszkanie nasze i oddal od niego wszystkie zasadzki nieprzyjaciela. Niech przebywają w nim święci Aniołowie Twoi i niech nas strzegą w pokoju. I niech się unosi nad nami Twoje błogosławieństwo. Amen.

A dusze wszystkich wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Dodaj komentarz