Anioł Pański

„Anioł Pański”

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

A Słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W czasie wielkanocnym odmawia się zamiast „Anioł Pański” antyfonę: Raduj się, niebios Królowo…  lub „Ciesz się, Królowo anielska….

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja! Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja!

Módlmy się: Boże, któryś raczył u weselić

świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *