MODLITWA PORANNA

I MODLITWA PORANNA

Myślą przewodnią modlitwy porannej jest złożenie Bogu hołdu. Wschodzące słońce budzi wszystko, co żywe. Widzimy w tym obraz stwórczego działania Bożego. Razem z całą przyrodą uwielbiajmy Dawcę życia: „Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, * chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, * błogosławcie Pana, niebiosa.

Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, * błogosławcie Pana, wszystkie potęgi. Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, * błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie. Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, * błogosławcie. Pana wszystkie wichry niebieskie. Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, * błogosławcie Pana, upale i chłodzie.

Błogosławcie Pana, rosy i szrony, * błogosławcie Pana, mrozy i zimna.

Błogosławcie Pana, lody i śniegi, * błogosławcie Pana, dnie i noce.

Błogosławcie Pana, światło i ciemności, * błogosławcie Pana, błyskawice i chmury. Niech ziemia błogosławi Pana, * niech Go chwali i wywyższa na wieki.

Błogosławcie Pana, góry i pagórki, * błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi. Błogosławcie Pana, źródła, * błogosławcie Pana, morza i rzeki.

Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, * błogosławcie Pana wszelkie ptaki powietrzne.

Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody,

*    błogosławcie Pana, synowie ludzcy. Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

*    chwalmy Go i wywyższajmy na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, * pełen chwały i wywyższony na wieki.”

(Dn 3,57—82 i 56)

II MODLITWA PORANNA

Panie Boże Wszechmogący, który pozwoliłeś mi dożyć nowego dnia, umacniaj mnie swoją łaską. Spraw, abym w spotkanych dzisiaj bliźnich dostrzegł godność dzieci Bożych i obdarzał ich miłością. Pomóż mi wprowadzać w swoje środowisko atmosferę życzliwości i radości. Niech moje myśli, mowa i czyny będą zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

III MODLITWA PORANNA

Co rano stajemy także wobec swoich zadań życiowych. Ofiarujemy Bogu swą pracę i prosimy Go o pomoc:

Panie Jezu! Pragnę prace dnia dzisiejszego wykonać na Twoją chwałę i dla dobra mojego i moich bliźnich. Błogosław memu trudowi.

Ty chcesz, żebym zawsze był czynny. Powiedziałeś też: „Beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5). Proszę Cię, by moje czynności jednoczyły się z Twoim niezmierzonym i doskonałym działaniem jak krople wody wpadające do rzeki. Amen.

Dodaj komentarz