Modlitwa o pokój

Modlitwa o pokój

Panie, Boże miłosierny, święty, potężny, — Ty jesteś pokojem, jednością, czystością, dobrocią. Ty jesteś Ojcem i Panem tych, których myśli służą pokojowi. Udziel nam pokory, nadziei i silnej wiary. Spraw, abyśmy duchem miłości braterskiej przyozdobieni, obcowali z sobą w czystej miłości, która jest wypełnieniem wszystkich przykazań i tak stali się synami pokoju, godnymi błogosławieństwa, wypowiedzianego przez Twego jednorodzonego Syna. Przez Niego, a zarazem z Nim i z Duchem Świętym niechaj Ci będzie chwała i moc. Amen.

Jedna myśl w temacie “Modlitwa o pokój”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *