Modlitwa o zjednoczenie chrześcijan

Modlitwa o zjednoczenie chrześcijan

Panie Jezu, który w przeddzień swojej śmierci modliłeś się o to, by wszyscy Twoi uczniowie byli doskonałą jednością, jak Ty w Ojcu, a Ojciec w Tobie. Spraw, abyśmy głęboko odczuli, jak wielką niewiernością jest rozłam w chrześcijaństwie. Daj nam rzetelnie rozpoznać i odważnie odrzucić to, co ukrywa się w nas z obojętności, nieufności, a nawet wzajemnej wrogości. Udziel nam łaski, abyśmy wszyscy mogli się spotkać w Tobie, by z naszych serc i z naszych ust wznosiła się nieustannie Twoja modlitwa o jedność uczniów. Jedność taką, jakiej Ty chcesz, i w czasie, jaki sam wybrałeś. O Ty, który jesteś samą miłością, pozwól nam znaleźć w Tobie drogę, która prowadzi do jedności w posłuszeństwie Twojej Miłości i Twojej Prawdy. Amen.

Dodaj komentarz