Modlitwa o dary Ducha Świętego

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna,
korząc się przed Boskim Majestatem Twoim,
w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę i ciało moje.
Uwielbiam blask nieskończonej Twojej czystości,
doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę twojej miłości.
Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam.
Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył przeciw Tobie!
Spraw, niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój,
niech idę za Twymi natchnieniami.

O Duchu Św., Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Św., Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Św., Dawco daru rady, kieruj mną.
O Duchu Św., Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Św., Dawco daru umiejętności, rozprosz moją nieświadomość.
O Duchu Św., Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelakiego grzechu.
O Duchu Św., Dawco daru pokoju, obdarz mnie pokojem.
Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy,
abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością,
słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością.
Amen.

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień Miłości Swojej w nich zapal.
Ciebie, który wszystkie narody w jedności zgromadziłeś, prosimy,
żeby łaska Twa najświętsza serca, dusze i umysły nasze oświeciła
i od wszelkiego złego nas uchroniła.
Amen.

Dodaj komentarz