Modlitwa żalu

modlitwa zaluŻal za grzechy

Jest rzeczą wiadomą, że nie wzbudzi szczerego żalu ten, kto tylko bezmyślnie przeczyta modlitwę z książki modlitewnej. Żal trzeba przeżyć w głębi swojej duszy. Spojrzyj więc na chwilę na wizerunek Ukrzyżowanego Pana Jezusa i swoimi słowami przeproś Go za grzechy, które popełniłeś. Powiedz Mu, że mimo swoich słabości ponad wszystko Go kochasz.

Potem dopiero odmów z uwagą jedną z następujących modlitw:

Modlitwa żalu

Panie Jezu, przez Twoją śmierć pojednałeś nas z Ojcem i przyniosłeś nam ratunek. Stałeś się nieskalaną ofiarą przebłagalną za moje i całego świata grzechy; wysłuchaj mnie i zmiłuj się nade mną.

Przyszedłeś na świat, aby ratować grzeszników. Stałeś się dla nas ubogim, abyśmy przez Twoje ubóstwo mogli stać się bogaci. Wzywasz do siebie wszystkich, którzy są utrudzeni i obciążeni, aby ich pokrzepić. Ty masz władzę odpuszczania grzechów; wysłuchaj mnie i zmiłuj się nade mną.

Ty zmartwychwstałeś i zasiadłeś po prawicy Ojca, by wstawiać się za nami. Dla wszystkich, którzy Tobie są posłuszni, stajesz się sprawcą zbawienia. Ty będziesz sądził żywych i umarłych; zmiłuj się nade mną.

Ty jesteś naszą jedyną drogą do Ojca, jesteś naszą mądrością od Boga, sprawiedliwością i zbawieniem. Ty przyszedłeś na świat, abyśmy życie mieli w pełni. Dobry pasterzu, który i za mnie oddałeś życie, zmiłuj się nade mną. Amen.

1 komentarz do “Modlitwa żalu”

Dodaj komentarz