Category Archives: Katechizm

Nigdy się nie kończy

Poprzez cały okres spotkań katechetycznych poznałeś wielkie dzieło Boże, zwane zbawieniem. Wiesz, że Bóg dokonał zbawienia świata przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Kończysz jeden okres swojego życia. Zapoznajesz się z ostatnią katechezą. I co teraz ? Co dalej ? O czym winieneś pamiętać ? Co musi ci towarzyszyć poprzez całe życie ? Odpowiedź daje ci… Read More »

Zwycięskie życie

Wszyscy ludzie umierają. Wiem, że kiedyś i ja zakończę życie na tej ziemi. Wierzę jednak słowom Chrystusa, że cały świat będzie przemieniony w dniu Jego przyjścia w chwale. W niedzielnym Zgromadzeniu eucharystycznym wyznaję : ,, I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”. A więc i ja będę istniał. Ale czy to rzeczywiście… Read More »

Pan przychodzi

Ludzie dążą do poprawienia warunków swojego życia. Istnieje ciągły postęp, chociaż poszczególni ludzie umierają. Osiągnięcia pokoleń, które odchodzą, służą za punkt wyjścia dla pokoleń następnych. W ten sposób wysiłki poszczególnych pokoleń nabierają wartości dla wszystkich ludzi. Można powiedzieć, że utrwalają się na wieczność. Jednocześnie Kościół uczy o końcu świata i o powtórnym przyjściu Chrystusa. Powstaje… Read More »

Człowiek — Technika — Kultura

Człowiek — Technika — Kultura Może interesują cię festiwale piosenki. Piosenka jest wyrazem piękna. Świadczy o twórczych i artystycznych zdolnościach człowieka. Stanowi ona cząstkę kultury narodowej. Znajduje ona wielu miłośników. Porywa ludzi. Śpiewa się ją prawie wszędzie, np. na ulicach, w domach, na wycieczkach itd. Ale powstaje pytanie, czy tylko piosenka potrzebna jest i wystarczy… Read More »

Dag Hammarskjold

W służbie pokoju – Dag Hammarskjold Prasa, radio, telewizja podają codziennie wiadomości o walkach między ludźmi, które toczą się w jakimś punkcie naszego globu. ,,Ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca” — mówią słowa piosenki. Skłócona ludzkość wciąż tęskni za pokojem. Tej właśnie sprawie ma służyć Organizacja Narodów Zjednoczonych, której członkami są dziś… Read More »

Pokój ludziom

W gmachu ONZ znajduje się niewielka salka, poświęcona ciszy, modlitwie i wewnętrznemu skupieniu. Zaprojektował ją i czuwał nad jej urządzeniem nie żyjący już sekretarz ONZ, Dag Hammarskjold. Jest ona prawie pusta, panuje w niej największa prostota. Uwagę przykuwają tylko dwa symbole : promień słońca padający na blok rudy żelaznej. Ma on wyrażać jedność, braterstwo, wolę… Read More »

Romuald Traugutt

W dniu 5 sierpnia 1864 r. przy Cytadeli warszawskiej zgromadziły się tysiące ludzi. Na stracenie prowadzono pięciu członków rządu powstania styczniowego. Wśród nich był Romuald Traugutt. On to przez pół roku, aż do chwili swego aresztowania w kwietniu 1864 r., stał na czele rządu i kierował powstaniem. Dziś na miejscu, gdzie stracono na szubienicy Traugutta… Read More »

Wspólnota państwowa

Korzystasz już z niektórych praw państwowych, np. z prawa do nauki, do ochrony zdrowia, z komunikacji i wielu innych usług społeczno-kulturalnych. Państwo jest wspólnym dobrem obywateli, z którego każdy ma prawo korzystać. Czy twój związek z państwem polega tylko na korzystaniu ? Państwo dla dobra narodu Każdy naród dąży do tego, aby stać się wolnym,… Read More »

Skąd nasz ród

Nieraz przeżyłeś takie chwile, w których czułeś się dumny, że jesteś Polakiem. Może wtedy siedziałeś przed telewizorem lub słuchałeś radia i z wielkim przejęciem kibicowałeś za polską drużyną piłki nożnej lub innej dyscypliny sportowej. Bardzo zależało ci na tym, żeby właśnie Polacy wygrali, a nie inni. Są jednak tacy wśród Polaków, którzy niewiele troszcząc się… Read More »

Żyjemy wśród ludzi

Czy zakazywano ci kiedyś spotykać się z kolegą, którego bardzo lubiłeś ? A może musiałeś zmienić szkołę albo wyjechać do innego miasta i opuścić grono rówieśników, z którymi bardzo się zżyłeś ? —    Co wtedy przeżywałeś ? —    Czy człowiek może żyć bez innych ludzi, a więc być ,samotną wyspą” ? Przyjaźń Znasz prawdopodobnie ludzi,… Read More »