Author Archives: Franciszek

Nigdy się nie kończy

Poprzez cały okres spotkań katechetycznych poznałeś wielkie dzieło Boże, zwane zbawieniem. Wiesz, że Bóg dokonał zbawienia świata przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Kończysz jeden okres swojego życia. Zapoznajesz się z ostatnią katechezą.
I co teraz … Czytaj dalej

Zwycięskie życie

Wszyscy ludzie umierają. Wiem, że kiedyś i ja zakończę życie na tej ziemi. Wierzę jednak słowom Chrystusa, że cały świat będzie przemieniony w dniu Jego przyjścia w chwale. W niedzielnym Zgromadzeniu eucharystycznym wyznaję : ,, I oczekuję wskrzeszenia umarłych i … Czytaj dalej

Pan przychodzi

Ludzie dążą do poprawienia warunków swojego życia. Istnieje ciągły postęp, chociaż poszczególni ludzie umierają. Osiągnięcia pokoleń, które odchodzą, służą za punkt wyjścia dla pokoleń następnych. W ten sposób wysiłki poszczególnych pokoleń nabierają wartości dla wszystkich ludzi. Można powiedzieć, że utrwalają … Czytaj dalej

Człowiek — Technika — Kultura

Człowiek — Technika — Kultura

Może interesują cię festiwale piosenki. Piosenka jest wyrazem piękna. Świadczy o twórczych i artystycznych zdolnościach człowieka. Stanowi ona cząstkę kultury narodowej. Znajduje ona wielu miłośników. Porywa ludzi. Śpiewa się ją prawie wszędzie, np. na ulicach, … Czytaj dalej

Dag Hammarskjold

W służbie pokoju – Dag Hammarskjold

Prasa, radio, telewizja podają codziennie wiadomości o walkach między ludźmi, które toczą się w jakimś punkcie naszego globu. ,,Ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca” — mówią słowa piosenki. Skłócona ludzkość wciąż … Czytaj dalej

Pokój ludziom

W gmachu ONZ znajduje się niewielka salka, poświęcona ciszy, modlitwie i wewnętrznemu skupieniu. Zaprojektował ją i czuwał nad jej urządzeniem nie żyjący już sekretarz ONZ, Dag Hammarskjold. Jest ona prawie pusta, panuje w niej największa prostota. Uwagę przykuwają tylko dwa … Czytaj dalej

Romuald Traugutt

W dniu 5 sierpnia 1864 r. przy Cytadeli warszawskiej zgromadziły się tysiące ludzi. Na stracenie prowadzono pięciu członków rządu powstania styczniowego. Wśród nich był Romuald Traugutt. On to przez pół roku, aż do chwili swego aresztowania w kwietniu 1864 r., … Czytaj dalej

Wspólnota państwowa

Korzystasz już z niektórych praw państwowych, np. z prawa do nauki, do ochrony zdrowia, z komunikacji i wielu innych usług społeczno-kulturalnych. Państwo jest wspólnym dobrem obywateli, z którego każdy ma prawo korzystać. Czy twój związek z państwem polega tylko na … Czytaj dalej

Skąd nasz ród

Nieraz przeżyłeś takie chwile, w których czułeś się dumny, że jesteś Polakiem. Może wtedy siedziałeś przed telewizorem lub słuchałeś radia i z wielkim przejęciem kibicowałeś za polską drużyną piłki nożnej lub innej dyscypliny sportowej. Bardzo zależało ci na tym, żeby … Czytaj dalej

Żyjemy wśród ludzi

Czy zakazywano ci kiedyś spotykać się z kolegą, którego bardzo lubiłeś ? A może musiałeś zmienić szkołę albo wyjechać do innego miasta i opuścić grono rówieśników, z którymi bardzo się zżyłeś ?
—    Co wtedy przeżywałeś ?
—    Czy człowiek … Czytaj dalej