Bóg rządzi i kieruje światem

bog swiatWierzysz, że Bóg stworzył świat. Wiesz także, iż cały świat, przyroda i ludzie podlegają rozwojowi, ewolucji. Kiedyś na ziemi panowały inne warunki klimatyczne, rosły inne rośliny, żyły inne zwierzęta niż obecnie. Uczeni stwierdzają, że wiele gatunków roślin i zwierząt, które dziś się spotyka, dawniej nie istniało. Czy Bóg je też stworzył ?

Bóg podtrzymuje świat w istnieniu

O działaniu Boga w świecie mówi Pismo św. :
„O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki!… Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły, aby z roli dobywał Chleba i wina, co rozwesela serce ludzkie…
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
Ty wszystko mądrze uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń… Wszystko to czeka na Ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie.
Gdy im udzielasz, zbierają ; gdy rękę swą otwierasz, sycą się dobrami. Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój…,
Gdy im oddech odbierasz, marnieją i powracają do swojego prochu.
Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi”
(Ps 103 1 a. 14-15. 24. 27-30).

Bóg nie tylko stworzył świat, ale nieustannie działa w całym wszechświecie i w całej przyrodzie. Istnienie i rozwój świata stale zależą od Boga, podobnie jak brzmienie pieśni zależy od oddechu śpiewaka. To Bóg sprawia, że świat trwa i zmienia się, że rośliny, zwierzęta i ludzie żyją, rozwijają się. Bóg podtrzymuje świat w istnieniu. Tę opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

Bóg kieruje światem przez prawa przyrody

Słyszałeś nieraz o prawach przyrody, dzięki którym świat zmienia się i rozwija. Te prawa odkrywają i badają nauki przyrodnicze : astronomia, fizyka, chemia, biologia. Dzięki tym prawom ciała niebieskie, między nimi Ziemia, krążą po swoich orbitach. Podobnie odwieczne prawa rządzą zjawiskami i życiem w przyrodzie, pozwalają żyć i rozwijać się stworzeniom. Zastanawia cię, skąd się one wzięły, kto je ustanowił, kto sprawia, że one działają, wywołują w świecie zmiany ? Prawa rządzące światem pochodzą, tak samo jak cały świat, od Boga-Stwórcy. Przez nie niewidzialny Bóg rządzi i kieruje rozwojem świata.

Jak odpowiem Bogu ?

Ty również możesz dostrzec działanie Boga w mądrych prawach przyrody. Ciebie także Bóg zaprasza, abyś uznał Jego mądrość i dobroć, które ujawniają się w świecie.

Jak przykładasz się do nauki, która pozwala ci poznać te prawa ? Może w swojej modlitwie będziesz pamiętał o uczonych, którzy badają tajniki przyrody. Wtedy lepiej zrozumiesz, że to wszystko jest darem. Może wtedy podziękujesz Bogu słowami Jana Kochanowskiego :

„Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary ?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary ?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach i w morzu, na ziemi i w niebie.
Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi ;
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają.
Biały dzień i noc ciemna swoje czasy znają. Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe drzewa deszcz ożywia snadnie ; Z Twoich rąk wszelkie zwierzę patrzy swej żywności,
A Ty każdego żywisz w Twej szczodrobliwości”.

■    Pomyśl:

1. Co wiesz o rozwoju świata i człowieka?

2.    Co mówi Pismo św. o działaniu Boga w świecie ?

3.    Co znaczy zdanie : „Bóg podtrzymuje świat w istnieniu” ?

4.    Kto bada i odkrywa prawa przyrody ?

5.    Co mówi wiara o prawach przyrody ?

■    Zapamiętaj:

14.    W jaki sposób Bóg kieruje światem ?

Bóg kieruje światem przez prawa przyrody.

■    Zadanie :

Dowiedz się, którzy z wielkich uczonych wierzyli, że Bóg ustanowił prawa przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *