Świat mówi nam o Bogu

ziemia planetaŚwiat jest piękny

Na pewno byłeś nieraz w lesie, na łące, w polu, w ogrodzie lub w parku. Może uderzyło cię, że to, co tam widziałeś, jest piękne i wspaniałe. Cfiyba oglądałeś również piękne widoki i krajobrazy na filmach. Może widziałeś kolorowe zdjęcia Ziemi, które zostały wykonane podczas lotu kosmicznego. Słyszałeś lub czytałeś o tym, jak kosmonauci podziwiali piękno, wspaniałość i wielkość naszej planety.
Spójrz na kwiat. Może on przypomina ci Boga, który go stworzył ?
Czy widziałeś przełom Dunajca ? Kogo przywodzi ci na myśl piękny krajobraz ?
A kosmos ? O kim on świadczy ?
Cały piękny i bogaty świat jest znakiem Boga i świadczy nam o tym, że Bóg, który go stworzył, jest wielki i wspaniały.

Świat jest tajemnicą

Świat jest piękny i wspaniały, ale może wydaje ci się, że nie wszystko w nim jest celowe i mądre.
Ogień jest pożyteczny i potrzebny, a przecież może on spalić całą wieś. Bez wody życie na ziemi byłoby niemożliwe. A jednak ile szkód wyrządzają powodzie.
Cały świat zawiera wiele tajemnic, które ludzie od wieków starają się odkryć i zrozumieć z wielkim trudem.
Życie, które tkwi w ziarnie, pozostaje tajemnicą. Ciągle napotykamy nowe tajemnice, ukryte w przyrodzie. A jeślibyśmy nawet coś osiągnęli, napotykamy dalsze tajemnice. Odkrywanie tajników przyrody, prowadzi zawsze do nowych pytań, do nowych zagadek przyrody, do nowych poszukiwań i odkryć.
Świat, który kryje w sobie tyle tajemnic, mówi nam, że Bóg, jego Stwórca, jest największą tajemnicą. Bóg jest niepojęty. Przeczytaj, co o tym pisze poeta :

„Jest mistrz, co wszystkie duchy wziął do chóru
I wszystkie serca nastroił do wtóru, Wszystkie żywioły naciągnął jak struny:
A wodząc po nich wichry i pioruny,
Jedną pieśń śpiewa i gra od początku :
A świat dotychczas nie pojął jej wątku. Mistrz, co malował na niebios błękicie i malowidła odbił na tle fali,
Kolosów wzory rzezał na gór szczycie I w głębi ziemi odlał je z metali:
A świat przez tyle wieków, z dzieł tak wiela, Nie pojął jednej myśli Tworzyciela”.
Adam Mickiewicz : „Arcymistrz”.

Także człowiek jest tajemnicą

Nie tylko świat otaczający człowieka, ale także sam człowiek pozostaje dla siebie tajemnicą. Wiesz, że nie wszyscy mają jednakowe zdolności. Jeden potrafi pięknie rysować, a drugi nie. Pytasz: dlaczego ludzie tak się różnią ? Żyjesz, kochasz życie, ale pozostaje dla ciebie tajemnicą, jak długo będziesz żył. Dokucza ci jakieś cierpienie, wiesz o tym, ale nie zawsze rozumiesz jego sens i potrzebę. Chcesz czynić dobrze, a jednak nieraz czynisz źle. Nie rozumiesz samego siebie. Pragniesz zrozumieć siebie i innych ludzi, a napotykasz trudności. A więc nie tylko świat, ale i człowiek jest tajemnicą.
Jakże niepojęty jest Bóg, który stworzył świat i człowieka.

Bóg wzywa do zastanawiania się nad tajemnicą świata

Bóg przez stworzenie świata i człowieka rozpoczął już z nim rozmowę. Daje o sobie świadectwo. Wzywa do szukania siebie. Mówi nam o tym Pismo św. : „Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13, 5). A tych, którzy nie poznali ze stworzeń swego Stwórcy, gani w ten sposób : ,,Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy… A jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw — winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił” (Mdr 13, 1b.4). Człowiek obdarzony rozumem powinien ten świat coraz głębiej poznawać i w ten sposób dochodzić do jego Stwórcy. Zgłębiane tajemnice świata powinny go prowadzić do tajemnicy Boga.

Jak odpowiem Bogu ?

Zastanów się, czy dziękujesz Bogu za świat tak wielki i wspaniały.
Czy wiesz, że wiedza o świecie prowadzi cię do poznania Boga, który jest wielki i niepojęty ?
Czy umiesz patrzeć na świat jako na znak Boga ?
Może swoją miłość i uwielbienie dla Boga wyrazisz słowami psalmu :
„Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dla dnia głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość.
Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano ; ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy”
(Psalm 18, 2-5a).

A może uczynisz to słowami pieśni „Chwalmy Boga” :
„Gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga. W każdym miejscu, w każdy czas, chwalmy Boga.
Nie ma w życiu zbędnych dni,
Każda chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myśl.
Bo Bóg naszym Ojcem, bo Bóg kocha nas, On szlak nam wyznacza i sam prowadzi nas. Gdy ktoś bliski chory jest, chwalmy Boga. Kiedy wszystko złości nas, chwalmy Boga. Gdy przychodzą smutne dni,
Przyjmij trudne dobro też,
Które Bóg przeznaczył ci”
(Sł. i muz. : Z. Jasnota).

■    Pomyśl :

1.    Jakie znaczenie ma świat dla poznania Boga ?

2.    Co mówi o Bogu wspaniały i tajemniczy świat ?

3.    Jakie znasz tajemnice świata i człowieka ?

4.    Co mówi Pismo św. o poznaniu Boga ?

■    Zapamiętaj:

13.    „Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się… ich Stwórcę” (Mdr 13, 5).

■    Zadanie :

Dlaczego jeden z pisarzy mógł powiedzieć o człowieku, że jest „istotą nieznaną” ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *