Bóg powołuje człowieka do współdziałania

bog pracaBóg podtrzymuje cały świat w istnieniu i jest Panem zarówno całego stworzenia, jak i człowieka. Równocześnie ludzie ciągle świat ulepszają.
Dawni ludzie żyli w warunkach bardzo prostych. Wobec epidemii i klęsk żywiołowych byli nieraz zupełnie bezradni.
Dzisiaj ludzie żyją inaczej. Ich warunki życia poprawiają się z dnia na dzień. Żyją dłużej, zapobiegają epidemiom, skutecznie walczą z chorobami. Opanowują żywioły. Ulepszają komunikację, a nawet wyprawiają się na inne planety.
Gdy patrzysz na to wszystko, może ci się wydawać, że ludzie działają niezależnie od Boga, że wypełniają swoje własne zamierzenia. Czy tak jest naprawdę ?

Bóg oddaje człowiekowi ziemię

Pismo św. mówi : „A wreszcie rzekł Bóg : « Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzęciem naziemnym ! »
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył : stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich : « Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną »” (Rdz 1, 26-28a). Pismo św. mówi, że człowiek jest podobny do Boga. To podobieństwo polega między innymi na tym, że człowiek uczestniczy we władaniu Boga światem.
Pismo św. opowiada obrazowo, że człowiek rozpoczął opanowywanie świata od nadania imion zwierzętom (Rdz 2, 20). Nadawanie imion oznaczało objęcie w posiadanie i pełnienie nad nimi władzy.
W ciągu wieków człowiek zmieniał i ulepszał świat swoją pracą. Odkrywał coraz to nowe prawa przyrody i z nich korzystał Przyczyniał się do rozwoju nauki, kultury i techniki.

I dzisiaj nadal ludzie pracują nad tym, by coraz lepiej było żyć na świecie. Budują nowoczesne szkoły, szpitale, kombinaty przemysłowe, zakłady naukowe. Ulepszają swoje mieszkania. Wytwarzają nowe maszyny, urządzenia domowe i w ten sposób ułatwiają sobie życie, pracę i odpoczynek. Gdy to wszystko czynią, współdziałają z Bogiem.

Człowiek uczestniczy w ojcostwie Bożym

Bóg jest źródłem życia w świecie, dlatego nazywamy Go ojcem. Człowiek otrzymał życie od Boga i ma je przekazywać dalej. Pismo św. podkreśla, że Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Polecił im : „bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię”.
Bóg chce, aby ludzie, którzy się kochają, zakładali wspólny dom i tworzyli rodzinę. W rodzinie przychodzi na świat nowy człowiek — rodzi się dziecko. Ojciec i matka przekazują mu życie, bo Bóg ich do tego powołał i uzdolnił. Jako rodzice ludzie uczestniczą w ojcostwie Bożym.
Udział ludzi w ojcostwie Bożym to nie tylko przekazywanie życia. Człowiek rodzi się przecież jako małe dziecko, które jest słabe i bezradne. Przez długie lata potrzebuje troskliwej opieki. Rodzice muszą się troszczyć o zdrowie dziecka. Powinni je otaczać miłością i przygotować jak najlepiej do samodzielnego życia.

Jak odpowiem Bogu ?

Bóg naprawdę kocha ludzi. Dał im udział w swoim ojcostwie i powołał do panowania nad światem. Bóg chce, aby ludzie ulepszali świat dla wspólnego dobra wszystkich.
Jak ja przygotowuję się do przetwarzania świata, do czynienia go lepszym ? Jak się uczę ? Czy tylko dla stopni, tylko dla rodziców ? Czy pamiętam o tym, że przez pilną naukę lepiej przygotowuję się do przyszłej pracy ?
Jak odnoszę się do spraw związanych z przekazywaniem życia ? Czy mówię z szacunkiem o tych sprawach ? Gdzie szukam prawdziwych wiadomości na ten temat ?
Z kim o tym rozmawiam ?

Pomodlę się :

„Panie Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich Obojga naśladowali przykłady Twojej świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności” (kolekta z urocz. św. Rodziny).

Jak często modlisz się za rodziców ? Możesz to uczynić słowami :

„Boże, Ojcze Wszechmogący, Ty dałeś mi życie przez moich rodziców i wychowujesz mnie dzięki ich troskliwości. Błogosław im, zachowaj ich w zdrowiu, osładzaj im trud pracy. Spraw, aby doczekali się ode mnie radości i pomocy. Tak ich prowadź przez życie, aby z Chrystusem zmartwychwstałym weszli do Twojej chwały w niebie. Amen.”

Pomyśl:

1.    Jaki nakaz daje Bóg ludziom w opowiadaniu biblijnym, które przed chwilą czytałeś ?

2.    Co znaczy, że Bóg powołał człowieka do opanowywania świata ?

3.    W jaki sposób ludzie uczestniczą w ojcostwie Bożym ?

Zapamiętaj:

15.    W jaki sposób ludzie współdziałają z Bogiem ?

Ludzie współdziałają z Bogiem : a) przez przekazywanie życia w rodzinie, b) przez współdziałanie w doskonaleniu świata swoją pracą i wynalazkami.

Zadanie :

1.    Zastanów się i napisz, w jaki sposób ty możesz przygotowywać się do opanowywania świata ?

2.    Wymień sławnych ludzi, którzy przyczynili się do postępu ludzkości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *