New Age

Kwestie ezoteryczno-filozoficzno-religijne zostały obecnie prawie całkowicie zdominowane przez ruch zwany New Age. Upadek wielkich systemów religijnych i politycznych, ich niezdolność do udzielenia odpowiedzi na niepokoje związane z oczekiwanym końcem świata oraz nieumiejętność odrzucenia poczucia porażki czy bezsilności przyczyniły się do rozkwitu tego ruchu zrodzonego w Stanach Zjednoczonych.

Treści, które można odczytać między wierszami w ezoterycznych dziełach z początku XX wieku, wykorzystywały historyczne interpretacje albo pojęcie kosmicznego cyklu. „Nowy Wiek” jest związany z astrologiczną wizją planetarnej ewolucji. Uważa się, że współistnieje z „erą, która rozpoczyna się w momencie, kiedy wschód słońca z równonocy wiosennej przechodzi z zodiakalnego znaku Ryb do znaku Wodnika”. Ta idea powoli i trwale zakorzeniła się w „modnych” środowiskach Stanów Zjednoczonych, a następnie zaraziła świat anglosaski, Europę Zachodnią, a niedawno nawet Europę Wschodnią – nowy i wielce obiecujący dla sekt teren działania od czasu upadku żelaznej kurtyny.

Uczucia odizolowania i niespójności przeżywane przez amerykańską młodzież nieco przesłaniają uczucia reintegracji w Wielkiej Całości kosmoplaneta-rnej. Ruch New Age, który stał się synonimem odrodzenia, rehabilituje dawny symbol planety-matki, Gai, ukazując ją jako matkę karmiącą. Ten nowy prąd myślowy nadaje pierwotnej wodzie podwójne znaczenie symboliczne: płodowe i boskie. Symbolem Nowego Wieku jest Wodnik, czyli jego łaciński odpowiednik – Aąuarius18, uznawany za jedyną szansę na wybawienie w nuklearnych czasach19. New Age opiera się na „nowym paradygmacie”, to znaczy na innej niż dotąd normie, składającej się z takich elementów, jak: „ekologia, przyjazne technologie, nauka holistyczna, psychologie transpersonalne, praktyki alternatywne, poszukiwanie duchowe”21. Powstawanie wpływowych organizacji ma na celu doprowadzenie do radykalnej zmiany społeczeństwa. Proponuje się alternatywne rozwiązania we wszystkich dziedzinach życia22.

Króluje hasło „powrotu do stanu pierwotnego”, uzupełnione o sielankową ekologię i astrologię, jednak niektóre ruchy wyznają bardziej polityczne doktryny albo ujawniają agresywne intencje:

Widząca zapowiada przybycie Antychrysta między 1980 i 1999… Trwa wałka między dwoma przeciwnymi i uzupełniającymi się sitami: Biel i Czerń, Światłość i Ciemność, Chrystus i Antychryst… Nasza Matka Ziemia rodzi właśnie nową rasę, Rasę Słoneczną…
Bóle rozpoczęły się, bukłak z wód niebawem się przedrze i potoczy się krew.

Te apokaliptyczne wizje, wygłaszane mniej lub bardziej publicznie, czerpią ze starego, ezoterycznego dziedzictwa, które staje się źródłem odnowionego zainteresowania „niewidzialnymi rządami” i mocami paranormalnymi, mającymi rzekomo pochodzić z „inicjacji”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *