Pismo święte mówi o aniołach

aniol„Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy, by słuchać głosu Jego słowa. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, słudzy Jego, pełniący Jego wolę” (Ps 102, 20-21).
Pismo św. wiele razy mówi nam o aniołach. Opisuje wiele wydarzeń, w których ukazuje aniołów jako wysłanników Boga, oznajmiających zamiary Boże. (Angelos w języku greckim znaczy posłaniec).

Kościół wraz z aniołami uwielbia Boga

W liturgii świętej często przyłączamy się do aniołów, aby uwielbiać Boga. I tak w prefacji mówimy, ,,że aniołowie wpatrzeni w chwałę Boga uwielbiają Jego Majestat, oddają Mu hołd i wysławiają z radością.
I my łączymy się z nimi. Z radością wspólnie wysławiamy święte Imię Boga śpiewając : Święty, Święty…” Na początku zaś Mszy św., gdy wyznajemy nasze winy, prosimy aniołów, by wstawiali się za nami do Boga. A naszą wiarę w to, że Bóg stworzył świat duchów, wyrażamy słowami : „Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych” (Wyznanie wiary ze Mszy św.).
Aby uczcić aniołów, Kościół ustanowił specjalnie dwa święta : 29 września ku czci świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, a 2 października ku czci świętych Aniołów Stróżów.
Podczas pogrzebu chrześcijańskiego prosimy aniołów, by wprowadzili duszę zmarłego do nieba.

Posłannictwo aniołów

Księgi święte Nowego Testamentu opisują udział aniołów w ważniejszych wydarzeniach związanych z osobą Jezusa Chrystusa. I tak : anioł zwiastuje Najświętszej Maryi Pannie, że zostanie Matką Zbawiciela ; przy narodzeniu Pana Jezusa aniołowie ukazują się pasterzom i zwiastują im narodzenie Zbawiciela : „Chwała na wysokości Bogu”. O aniołach mówi także Pismo św., gdy opisuje modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu, Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. We wszystkich tych wypadkach aniołowie, będąc wysłannikami Boga, zawiadamiali ludzi o spełnianiu się zbawienia, o narodzeniu, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
Pismo św. mówi, że aniołowie mają także pomagać ludziom w zbawieniu : „Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?” (Hbr 1, 14). Dlatego tych aniołów nazywamy Aniołami Stróżami. Oni nam zawsze towarzyszą, pomagają czynić dobrze i chronią od złego (por. Ps 90, 11).

Złe duchy przeciwnikami Boga i człowieka

Pismo św. mówi także o istnieniu złych duchów. Są to aniołowie, którzy zerwali przyjaźń z Bogiem i odłączyli się od Niego. Upadły anioł nazywa się w Piśmie świętym „szatan” (hebr.) albo „diabeł” (gr.) — co znaczy „przeciwnik”.
Pismo św. przedstawia szatana jako przeciwnika Boga i ludzi, ponieważ usiłuje on odłączyć człowieka od Boga, a przez to pozbawić go przyjaźni z Bogiem i wiecznego szczęścia.
Przez szatana pierwsi ludzie utracili życie Boże : „a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła” (Mdr 2, 24). Pismo św. przestrzega również przed szatanem, który „…jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8, 44). Zachęca do czuwania, aby diabeł swoimi pokusami nie doprowadził nas do grzechu, który pozbawia nas zbawienia (1 P 5,8-9).

Jak odpowiem Bogu ?

Podziękuję Bogu za to, że w trosce o zbawienie wszystkich ludzi posyła do nich aniołów. Wdzięczność moją wyrażę w modlitwie :
„Boże, który w niewysłowionej Opatrzności raczysz świętych Twoich aniołów posyłać nam jako stróżów, prosimy Cię pokornie : daj nam nieustannie w ich opiece znajdować obronę i cieszyć się ich towarzystwem w wieczności” (Kolekta z Mszy św. o Aniołach — 2.X.).

■    Pomyśl :

1.    Skąd wiemy, że istnieją aniołowie ?

2.    Jaka jest rola aniołów ?

3.    Jak czcimy aniołów ?

4.    Kiedy wielbimy Boga razem z aniołami ?

5.    Dlaczego szatana nazywamy przeciwnikiem Boga ?

6.    Do czego szatan chce doprowadzić człowieka ?

■    Zapamiętaj:

19.    Co Pismo św. mówi o aniołach ?

Pismo św, mówi o aniołach, że są wysłannikami Boga do ludzi, oznajmiają im Boże zamiary i pomagają im w zbawieniu.

20.    Co Pismo św. mówi o złych duchach ?

Pismo św. mówi, że złe duchy zerwały przyjaźń z Bogiem, stały się Jego przeciwnikami i chcą ludzi odwrócić od Boga.

■    Zadanie :

Jakie znasz modlitwy w których :

a)    użyte są słowa anioła ?

b)    zwracamy się z prośbą do aniołów ?

■    Porównaj :

Słowo Boże : „Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca” (Łk 15, 10).
Nauka Kościoła : „Wierzymy… w Stwórcę rzeczy widzialnych — do jakich należy świat, w którym my żyjemy — oraz niewidzialnych, jakimi są czyste duchy, które nazywamy też aniołami” (Credo Pawła VI).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *