Bóg zaprasza ludzi do wspólnoty życia ze sobą

bog przyjacielJeżeli masz przyjaciela, pragniesz się z nim spotykać, rozmawiać i spędzać z nim czas. Czy pomyślałeś o tym, że Bóg pragnie współżyć z tobą jak przyjaciel z przyjacielem ? Opowiada o tym Pismo święte.

Bóg przebywa z człowiekiem w ogrodzie Eden

,,A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom…
Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał…” (Rdz 2, 8-10. 15).

Co mówi Bóg przez ten opis biblijny ?

Co nam bóg chce powiedzieć w tym obrazowym opowiadaniu ? Wiesz już, że niektórych opisów biblijnych nie można brać dosłownie. Opowiadanie o raju barwnie przedstawia ogród, w którym jest dużo wody, dużo roślinności i pięknych drzew owocowych. Obraz ten przedstawia oazę. Według biblijnego opowiadania Bóg umieszcza człowieka w owym ogrodzie i tu przebywa z nim w wielkiej zażyłości. Następny rozdział Księgi Rodzaju mówi np. obrazowo, że Bóg ,,przechadzał się po ogrodzie”, do którego „przeniósł” człowieka. Ten obraz szczęśliwego życia przedstawia duchowe współżycie człowieka z Bogiem. Bóg chce powiedzieć w tym obrazie, że każdego człowieka zaprasza ,do wspólnoty życia ze sobą i obdarza go swoją przyjaźnią i miłością.

Jak nazywamy wspólnotę życia z Bogiem ?

Pismo św. przedstawia wspólnotę życia z Bogiem w sposób obrazowy.
Teologowie bez posługiwania się obrazami mówią o wspólnocie życia z Bogiem. Wspólnotę życia z Bogiem nazywają największym darem Boga dla człowieka. Nazywają go darem nadprzyrodzonym, łaską uświęcającą albo życiem łaski. Dar ten sprawia, że człowiek staje się dzieckiem Bożym, świętym. Życie Boże w człowieku teologowie nazywają darem nadprzyrodzonym, aby odróżnić je od naturalnego życia człowieka, które jest również darem Boga, ale przyrodzonym. Każdy bowiem człowiek od urodzenia posiada ciało i duszę, które nazywa się darami przyrodzonymi.
Oprócz tego teologowie wyliczają jeszcze dary poza przyrodzone, którymi Bóg chciał obdarować człowieka. Są to : wolność od cierpień, chorób i śmierci, oraz jasny rozum i wola, która łatwo panuje nad skłonnościami.

Nasza wspólnota życia z Bogiem

Spotkanie z Bogiem, dzięki któremu stajemy się Jego dziećmi i uczestniczymy w Jego życiu, dokonuje się obecnie w czasie chrztu św. Tysiąc lat temu Polska przyjęła chrzest. Odtąd nasz naród wszedł we wspólnotę życia z Bogiem, zaczął żyć życiem łaski, stał się krajem chrześcijańskim. Jesteś Polakiem. Należysz do narodu chrześcijańskiego. Ciebie też Bóg przyjął do wspólnoty życia z sobą w czasie twojego chrztu. W pierwszą niedzielę wielkiego postu (rok A) usłyszysz w kościele biblijne czytanie o raju. Jest to wezwanie Boga skierowane również do ciebie. W opisie tym rozpoznaj zaproszenie do bliższego i bardziej świadomego życia z Bogiem, rozpoczętego na chrzcie świętym.

Jak odpowiem Bogu ?

Ciebie również Bóg zaprasza do głębszego i bardziej świadomego przeżywania twojego chrztu. Uroczyście odnowisz swój chrzest wraz z całym Kościołem w czasie wigilii wielkanocnej. Wtedy wszyscy odnawiamy przyrzeczenie chrztu. Dla ciebie częstą okazją dla odnawiania chrztu może być żegnanie się wodą święconą, zwłaszcza przed Mszą św. Może to również wyrażać twoją odpowiedź na zaproszenie Boga do wspólnoty życia z Nim.

„Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam ;
Ciebie pragnie moja dusza,
za Tobą tęskni moje ciało,
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.
W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić.
Tak błogosławię Cię w moim życiu ; wznoszę ręce w imię Twoje.
Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie; do Ciebie lgnie moja dusza prawica Twoja mnie wspiera ‘ (Ps 62, 2-5. 8-9).

Pomyśl :

1.    Co chciał wyrazić autor natchniony w opowiadaniu o raju ?

2.    Co oznacza w tym opisie przeniesienie człowieka do raju ?

3. Jak Bóg obdarował człowieka ?

4. Co jest największym darem Boga dla człowieka ?

5.    Do czego wzywa nas Bóg w opowiadaniu o raju ?

6.    Kiedy wchodzimy we wspólnotę życia z Bogiem ?

Zapamiętaj:

16.    Co oznacza w Piśmie św. umieszczenie człowieka w raju ?

Umieszczenie człowieka w raju oznacza wspólnotę życia z Bogiem, czyli udział w życiu samego Boga.

17.    Jak nazywamy udział człowieka w życiu Bożym ?

Udział człowieka w życiu Bożym nazywamy darem nadprzyrodzonym, życiem łaski albo łaską uświęcającą.

18.    Do czego zaprasza nas Bóg, gdy czytamy opowiadanie o raju ?

Gdy czytamy opowiadanie o raju, Bóg zaprasza nas do pogłębienia życia Bożego, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *