Modlitwy po spowiedzi św.

modlitwa spowiedzModlitwy po spowiedzi św.

Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty przedziwnie stworzyłeś człowieka, a jeszcze wspanialej go odrodziłeś.

Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz szukasz go z ojcowską miłością.

Ty posłałeś na świat swego Syna, by przez swoją mękę pokonał grzech i śmierć, a przez zmartwychwstanie przywrócił nam życie i radość.

Ty udzieliłeś nam Ducha Świętego, abyśmy się stali Twoimi dziećmi i dziedzicami,

Ty stale odnawiasz nas przez sprawowanie sakramentów, abyśmy z niewoli grzechu uwolnieni, coraz doskonalej upodobniali się do Twojego Syna.

Dziękujemy Ci za cudowne dzieło Twego miłosierdzia i wielbimy Cię wraz z całym Kościołem na nasze zbawienie.

Tobie niech będzie chwała przez Chrystusa w Duchu Świętym teraz i na wieki. Amen.


Ojcze nasz, który odrodziłeś nas na obraz i podobieństwo Twojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy Twojego miłosierdzia, stali się znakiem Twojej miłości w świecie.

Prosimy Cię o to przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.


Z psalmu 103

Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

Błogosław, duszo moja, Pana * i nie zapomnij o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy * i leczy wszystkie choroby.

On i twoje życie ratuje od zguby, * obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

On twoje życie dobrem nasyca, * jak pióra orła odradza się twa młodość.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, * nieskory do gniewa i bardzo cierpliwy.

Nie zapamiętuje się w sporze, * nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów, * ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, * tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Jak odległy jest wschód od zachodu, * tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, * tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Wie On z czegośmy powstali, * pamięta, że jesteśmy prochem.

Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, * na każdym miejscu Jego panowania. * Błogosław, duszo moja, Pana!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *