Jézus Krisztus halálakor Isten megbékítette az emberiséget önmagával

Jézus Krisztus halálakor Isten megbékítette az emberiséget önmagával

"Megbékültünk Istennel a fia halála által" (Rz 5, 10).
A nézeteltérés mindig elválasztja az embereket. Talán maga is megtapasztalta annak fájdalmas hatásait. Nagyon rosszul érezte magát a szakítás következtében. Te biztosan nem, hogy hasonló helyzet ismétlődhessen meg.
Az ember hibája volt, hogy megosztottság volt közte és Isten között is. Isten az élet közösségébe hívta. Meghívott barátságra. Szeretetével és boldogságával ruházta fel az embert. És a férfi boldog volt. De sajnos, nem állt ki Isten mellett. Erre jött, hogy a bűn útját választotta és megvetette Isten barátságát.
A kölcsönben Szent szavát olvassuk.. Pál : "Haragot érdemlő utódok voltunk" (Ef 2, 3b). Az ember nem térhetett vissza Istenhez. Tehát mit tett Isten ?

Isten megbékélte az embereket önmagával

Utca.. Pál, Jézus Krisztus halálának értelméről szólva : „Krisztus értünk halt meg, ami a bűnösöket illeti, időben megosztott használat esetén, miközben még mindig tehetetlenek voltunk. És még egy igazságos ember esetében is valaki vállalja, hogy csak a legnagyobb nehézséggel hal meg. Bár talán valaki meg merne halni egy kedves emberért. És Isten éppen ezen keresztül mutatja meg nekünk szeretetét, hogy Krisztus értünk halt meg, amikor még bűnösök voltunk " (Rz 5, 6-8).

Amikor a nagyböjt harmadik vasárnapján meghallja ezeket a szavakat (év A) - emlékezni fog, mennyire szeretett minket Isten. Elküldte fiát hozzánk a földre, hogy megszabadítson minket a bűntől. Krisztus, Isten fia, az Atya akaratából felajánlotta magát értünk. Vérével igazoltak meg minket, vagyis ajándékot kaptunk Isten megbocsátásával. Jézus Krisztus szenvedélyének és halálának köszönhetően megbékélünk Istennel. Minden érdem nélkül történt. Csak emiatt kaptunk megbocsátást, hogy Isten annyira szeretett minket.

Isten megadja az embernek a szeretetét

Isten kimondhatatlan szeretete nemcsak ebben nyilvánul meg, hogy Jézus Krisztusban kibékültünk Istennel. Isten visszahozott minket magához élni. A feltámadott Krisztussal együtt életre hívott bennünket. Nekünk adta isteni életét, a szerelmeddel, hogy újra barátok lehessünk Istennel és gyermekeivel. Amikor Krisztus az Atya és az emberek iránti szeretetből feláldozta magát bűneinkért, amikor bűn áldozatul ajánlotta fel életét, új életbe születünk. "Új teremtéssé" váltunk, Isten tulajdonában van. Isten szeretete újra bennünk él. Mindezt csak Istennek köszönhetjük, aki ingyen szeretettel szeretett minket és odaadta Fiát, hogy közösségben élhetünk újra vele.

Isten új népet szül

Első kiválasztott emberek, vagyis Izrael nemzete, Istent megmentette a bárány vérének jele. Szövetséget kötött vele. Kiválasztott népévé tette. Ez az eset előrevetítette az egész emberiség megmentését az igazi Paschal Bárány vére által, Jézus Krisztus. Ez a bejelentés Krisztus halálakor beteljesedett, amellyel minden ember megszabadult a bűn rabságától. Mindannyiukat megajándékozták Isten megbocsátásával és szeretetével. Krisztus halála révén Isten megbékélte a világot önmagával, és új szövetséget kötött új népével. Ezért a Szent Liturgiáról szóló Alkotmányban a II. Vatikáni Zsinat tanít minket, hogy ChrysfUsa halálakor Krisztus egyháza született és életet kapott. "A kereszten haldokló Krisztus oldaláról az egész egyház csodálatos szentsége született" (KL 5). Az egyház a húsvéti vigília éjszakáján éli meg az adakozás és a megbocsátás örömét. Ebben segítenek a fény szimbólumai, víz és tűz. Megváltó Krisztus jelképe a húsvéti gyertya, húsvéti. Krisztus a világosság, amely megvilágítja az éj sötétjét, bűn. Ő készít, hogy átmegyünk a sötétségből a fénybe (mert. Ef 5, 8). Megment minket "az újjászületés és a megújulás fürdőjén keresztül" (mert. Tt 3, 5), vagyis a szent keresztség által.

Hogyan fogok válaszolni Istennek ?

Isten megbocsátása, obdarowanie miłością i przynależnością do nowego ludu odkupionego Krwią Chrystusa i pojednanie z Ojcem — to wszystko otrzymałem od Boga nie z powodu moich zasług. Isten ajándékot adott nekem, aki szerelem. Ezért Szent. Paul emlékeztet : „A kegyelem által megmenekültél a hit által. És ez nem tőled származik, de ez Isten ajándéka : nem művek által, hogy senki ne dicsekedjen " (Ef 2, 8-9).
A húsvéti vigílián az egyház megkeresztelkedését ünnepli. Ott, mit kaptak már, hála Istennek ezért a nagy ajándékért, és újítsa meg a keresztségben Istennek tett ígéreteit. Újra tudatában vannak, hogy a keresztség által "Krisztus Jézusban jöttek létre jó cselekedetekre" (mert. Ef 2, 10) és felruházva Isten szeretetével. Istent kérik, hogy megerősíthesse őket a jó megteremtésében.
Milyen hálával veszek részt a húsvéti virrasztásban ? Hogyan teljesítem a keresztségi ígéreteimet ? Hogyan vehetek részt a misén, ahol Krisztussal találkozom, aki meghalt és feltámadt az üdvösségünkért ?
Nagy hálával áthatja, Megismétlem a hálaadás szavait az egész egyházzal :
- Valóban méltó és igazságos, helyes és üdvös, hogy hálát adhassunk neked mindig és mindenhol, Lord, Szent Atya, mindenható örök Isten. Krisztus, a mi Urunk által ".

■ Pomyśl:

1. W jakiej sytuacji znajduje się każdy człowiek na skutek grzechu ?
2. Kto pojednał nas z Ojcem ?
3. Co jest warunkiem otrzymania udziału w przebaczeniu i miłości Boga ?
4. Za jaką cenę nabył nas na nowo dla Boga Jezus Chrystus ?
5. Czym staliśmy się przez zjednoczenie z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu ?

■ Zapamiętaj :

35. Czym obdarował nas Bóg w Jezusie Chrystusie ?
Isten megadta nekünk Jézus Krisztusban megbocsátását és szeretetét.

36. Kiedy człowiek zostaje włączony w dzieło zbawienia i pojednany z Bogiem ? Az ember bekerül az üdvösség munkájába, és a keresztségben megbékélt Istennel.

37. Kiedy narodził się Kościół Chrystusowy ?
Krisztus egyháza Krisztus kereszten halálának idején született, vagyis az Új Szövetség megkötésekor.

■ Zadanie :

1. Przeczytaj opis Męki Pańskiej wg św. Luke 22, 1—23, 56 és sorolja fel ezeket az eseményeket és szavakat, amelyben kiderült Isten megbocsátó szeretete.

2. Wytłumacz związek modlitwy „Któryś cierpiał za nas rany…" ezzel, mit tudtál meg ma.

Válaszolj

Az e-mail címed nem kerül nyilvánosságra. A kötelező mezők meg vannak jelölve *