Kristus, přítomný ve slově během svaté mše, vyzývá církev ke spolupráci na díle spásy

Kristus, přítomný ve slově během svaté mše, vyzývá církev ke spolupráci na díle spásy

Někteří lidé často chodí na mši pozdě. Dlaczego tak sięčíst dál . . .