Category Archives: Modlitwa

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego Koronkę należy odmawiać na różańcu. Na początku: „Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga… Na dużych paciorkach (1x): Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Na małych paciorkach (10x): Dla Jego bolesnej… Read More »

Modlitwa do św. Józefa

Modlitwa do św. Józefa (19 marca i 1 maja) Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które… Read More »

Całaś piękna jest, Maryjo

Całaś piękna jest, Maryjo (Wiersze w nawiasie przeznaczone są do śpiewu na przemian z kapłanem.) Całaś piękna jest, Maryjo, (Całaś piękna jest, Maryjo). I zmazy pierworodnej niema w Tobie (I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie). Tyś chwałą Jeruzalem. Tyś weselem Izraela, o Maryjo. Tyś chlubą ludu naszego, Tyś orędowniczką grzeszników, O Maryjo, o Maryjo.… Read More »

Miłosierna Matko Boska

Miłosierna Matko Boska Miłosierna Matko Boska, miłosierna Matko Boska, miłosierna Matko Boska, przyczyń się za nami. O Matko Miłosierdzia, oto my dzieci Twoje, * racz zlać na dusze nasze błogosławieństw zdroje. O Matko Miłosierdzia, oto my pielgrzymi, * prowadź nas drogą łaski na tej biednej ziemi. O Matko Miłosierdzia, oto my tułacze, * otrzyj łzy… Read More »

WEZWANIA DO MATKI BOSKIEJ

WEZWANIA DO MATKI BOSKIEJ Część I. MATKO BOSKA, ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ! Jutrzenko zaranna na niebie! O Maryjo, błagamy Cię! Piękniejsza nad słońce i gwiazdy! Śliczniejsza nad cedry Libanu! Cudniejsza nad perły i złoto! Przez Serce Twe Niepokalane! MATKO BOSKA, ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ! Panno, łask Bożych pełna! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud! Panno,… Read More »

Przybądź, Duchu Święty

Przybądź, Duchu Święty… Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, Światłości sumień! O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia Cóż… Read More »

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary. Proszę o dar mądrości, bym poznał i miłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże. Proszę o dar rozumu, abym, na ile mój umysł może… Read More »

Modlitwa chorego po przyjęciu sakramentu św.

Modlitwa chorego po przyjęciu sakramentu św. Boże mój, jestem spokojny i cisza zapełnia moją duszę. Otwarłem przed Tobą moje serce, a Tyś przebaczył mi winy. Przez święte namaszczenie wzmocniłeś mnie duchowo. Dziękuję Ci za to, dobry Jezu. Przyszedłeś do mnie w Komunii św. jak przychodziłeś do chorych, aby ich leczyć, podnieść na duchu i podźwignąć… Read More »

Modlitwa o wytrwanie w dobrym

Modlitwa o wytrwanie w dobrym Wszechmogący miłosierny Boże, udziel mi, proszę, tej łaski, abym gorąco pragnął, roztropnie szukał i doskonale wypełniał wszystko, co Tobie się podoba. Kieruj mą drogą przez świat ku chwale Twego Imienia. Proszę Cię o rozeznanie, prawą wolę i umiejętność, abym wszystko, czego ode mnie żądasz, wykonał tak, jak powinienem. Niech moja… Read More »

Modlitwy po spowiedzi św.

Modlitwy po spowiedzi św. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty przedziwnie stworzyłeś człowieka, a jeszcze wspanialej go odrodziłeś. Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz szukasz go z ojcowską miłością. Ty posłałeś na świat swego Syna, by przez swoją mękę pokonał grzech i śmierć, a przez zmartwychwstanie przywrócił nam życie i radość. Ty udzieliłeś nam Ducha Świętego, abyśmy się… Read More »