W czasie Wieczerzy paschalnej Jezus ustanawia pamiątkę swej śmierci i zmartwychwstania

W czasie Wieczerzy paschalnej Jezus ustanawia pamiątkę swej śmierci i zmartwychwstania

Z okazji najważniejszych wydarzeń ludzie zbierają się zwykle przy wspólnym stole. Spożywają posiłek, wygłaszają uroczyste przemówienia, składają sobie życzenia …