Jezus Christus verkondigt de fundamentele wet van Gods koninkrijk

U geniet, als je iemand goed doet. Waarom ? Is dat precies waarom, dat je de hemel verdient ? Is dit waar christelijke liefde om draait? ?

Jezus Christus leert over de wet van liefde

Reeds in de wet van het Oude Verbond riep God zijn uitverkoren volk tot liefde. U zult uw God liefhebben met heel uw hart, met heel mijn ziel, met al zijn kracht " (Pwt 6, 5).
…je zult je naaste liefhebben als jezelf " (Lt. 19, 18).
De natie die door het uitvoeren van deze bevelen werd gekozen, moest getuigenis afleggen aan andere naties, hoe je van God en andere mensen moet houden.
Veel Israëlieten verdraaiden echter de Wet van het Verbond en waren voorzichtig, dat ze van God houden, wanneer ze Hem alleen extern aanbidden. Ze beschouwden de leden van hun natie als hun buren. Daarom onderwijst God het uitverkoren volk door middel van de profeten, dat Gods ware liefde in het mensenhart zou leven. Hij roept hem ook op om zijn naaste lief te hebben, die voor alle mensen zou moeten gelden. Toen Jezus Christus het Koninkrijk van God predikte, door de profeten voorspeld en de mensen over de wetten ervan onderwezen, vroeg een van de geleerden hem :
"Leraar, dat is het grootste gebod in de wet ? Hij antwoordde hem : «U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel je ziel en heel je verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. De tweede is vergelijkbaar met hem : je zult je naaste liefhebben als jezelf. De hele wet en de profeten berusten op deze twee geboden »" (Mt 22, 36-40).
Met deze woorden bevestigde Jezus Christus, dat de wet van liefde voor God en de naaste de fundamentele wet van het verbond is. Het bevat de volledige decaloog (Door. Mt 19, 16-19). En toen iemand anders het hem vroeg, wat er moet gebeuren, om het eeuwige leven te verwerven, Antwoordde Christus, dat juist deze geboden moeten worden nageleefd (Door. Luke 10, 25-28). Zo heeft hij ons geïnstrueerd, dat in het koninkrijk van God de fundamentele wet de wet van liefde voor God en de naaste is. Deze twee geboden zijn zo met elkaar verwant, dat ze niet kunnen worden gescheiden. En dit is hoe St.. Johannes de apostel. Hij schrijft :
'Als er iemand sprak : "Ik heb God lief", en hij haatte zijn broer, is een leugenaar, voor wie zijn broer niet liefheeft, wie hij ziet, hij kan niet van God houden, die hij niet ziet " (1 J 4, 20). Jezus leerde ook, dat het gebod om onze naaste lief te hebben alle mensen omvat, zelfs vijanden, die de Israëlieten niet als hun naaste beschouwden.
​…En ik vertel het je : Heb je vijanden lief en bid voor ze, die jou vervolgen ; dus u zult zonen van uw Vader zijn, wie is er in de hemel…​ (Mt 5, 44-45).
Op deze manier legde Christus de wet van liefde uit in het Oude Verbond, maar hij vraagt ​​ons om meer.

Jezus Christus kondigt de nieuwe wet van liefde aan

Jezus kondigde de nieuwe wet van liefde pas aan bij het Laatste Avondmaal, aan de vooravond van zijn passie.
Jezus weet het, dat zijn uur was gekomen van deze wereld naar de Vader, hebben van hun eigen land in de wereld gehouden, hij hield van ze tot het einde. Tijdens het avondeten… nadat hij er een laken van had genomen, omgordde hij zich om hem heen. Toen goot hij water in het bekken. En hij begon de voeten van de discipelen te wassen en ze met het laken af ​​te vegen, waarmee hij was omgord… En toen hij hun voeten waste, hij trok zijn gewaad aan en nam weer plaats aan de tafel, zei hij tegen hen : "Begrijp je, wat heb ik je aangedaan ? Je noemt me de leraar ,Mr. 'en u zegt het goed, bo – hij ben ik. Dus als ik, Heer en leraar, Ik heb je voeten gewassen, je moet elkaars voeten wassen. Want ik heb je een voorbeeld gegeven, dat u dat ook moet doen, zoals ik voor jou heb gedaan… Ik geef je een nieuw gebod, dat je elkaar zo liefhebt, zoals ik van je heb gehouden ; dat je ook van elkaar houdt. Iedereen zal het weten, jullie zijn mijn leerlingen, als je van elkaar houdt »" (J 13, 1. 4-5. 12-15. 34-35).
Niemand heeft meer liefde dan dit, wanneer iemand zijn leven inzet voor zijn vrienden " (J 15, 13).
Terwijl hij de voeten van de discipelen waste, presenteerde Jezus Christus zichzelf als deze, die mensen dient. Het was niet alleen een voorbeeld van nederigheid. Het was ook de aankondiging van zijn dood aan het kruis voor de redding van mensen. Door zijn lijdende dood heeft Jezus Christus God en de mensen het meest gediend. Op dat moment werd Gods grote liefde voor de mens volledig onthuld, omdat de Zoon van God stierf voor mensen. Jezus Christus was ook een mens. Door zijn gehoorzaamheid aan de Vader tot aan zijn dood aan het kruis, vervulde hij zijn wil en toonde hem zo zijn grote liefde. Christus 'liefde voor zijn Vader en voor mensen is voor ons een voorbeeld van de meest volmaakte liefde. We moeten van Jezus leren, hoe de God van mensen lief te hebben.
De nieuwe wet van liefde, die Christus aankondigde, het is dan anderen lief te hebben zoals hij van ons houdt. Deze wet werd al door Jezus onderwezen tijdens het Laatste Avondmaal, hij vulde ze aan het kruis, en vandaag leert hij ons en vervult het bij het Heilig Offer. Hij geeft zichzelf op voor mensen, en van ons eist hij wederzijdse liefde. Daarom tijdens de heilige mis, voor de heilige communie, De Kerk wil dit benadrukken, wat Christus van ons vraagt, beveelt aan, dat degenen die bijeenkwamen elkaar een teken van verzoening zouden geven, vrede en harmonie.

Hoe zal ik God antwoorden ?

ik weet het al, dat ware liefde voor God en de naaste een fundamentele wet is in het Koninkrijk van God. Het is niet alleen dat, om een ​​goede daad te doen voor je naaste, en verdienen de hemel. Ware liefde is dit, dat we God en onze naaste liefhebben ja, zoals Jezus Christus deed en ons leerde. Christus roept ons altijd tot deze liefde, vooral op Witte Donderdag echter, terwijl we naar het evangelie van het laatste avondmaal luisteren.
Hoe kan ik andere mensen dienen ? Hoe ik anderen in het gezin dien, op school, op straat ?
Ben ik bereid om mensen in nood op elk moment te helpen? ?
Ik zal deze ware liefde leren uit de woorden van Christus, wat ook mijn gebed zal worden :
"Elkaar liefhebben, zoals ik van je heb gehouden.
Dit is mijn gebod, dat je elkaar liefhebt, er is geen grotere liefde, hoe je je leven kunt geven voor je vrienden.
Elkaar liefhebben, zoals ik van je heb gehouden.
Ik noem jullie geen bedienden, maar vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, als je dat doet, wat ik je bevolen heb.
Elkaar liefhebben, hoe ik van je houd ''.

■ Denk na :

1. Kogo Izraelici uważali za swojego bliźniego ?
2. Kiedy Pan Jezus wyjaśnił prawo miłości Boga i bliźniego obowiązujące w Starym Przymierzu ?
3. Kto jest naszym bliźnim według nauki Chrystusa Pana ?
4. Kto najdoskonalej wypełnił przykazanie miłości ?
5. W jaki sposób Jezus Chrystus pouczył nas o nowym prawie miłości ?

■ Onthoud:

12. Jakie jest podstawowe prawo Królestwa Bożego ?
De fundamentele wet van Gods koninkrijk is de wet van liefde.

13. Jak chrześcijanin powinien miłować drugiego człowieka ?
Een christen moet zijn naaste ja liefhebben, hoe Christus van mensen hield.

■ Taak :

1. Wypisz wezwania do miłości zawarte w 1 ik 2 St.. Johannes de apostel.

2. W jaki sposób ojciec Maksymilian Kolbe wypełnił nowe prawo miłości w swoim życiu ?

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *